gfhs logotype c

Allmänna

Kursens mål

 

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för högskolestudier. Behörigheterna är motsvarande treårigt gymnasieprogram. Målsättningen är även att få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Mer om kursen

Allmänna linjen

Skaffa dig nya kunskaper för att komma vidare i livet.

Kanske är det behörigheter för vidare studier du vill uppnå. Din tanke kan vara att vilja skaffa dig nya kunskaper för att komma vidare i arbetslivet. Kanske vill du göra något vettigt av en arbetslöshetsperiod eller som en del av ditt eget livsprojekt. Det kan finnas många skäl för att studera på Gotlands folkhögskola.

På Gotlands folkhögskolas allmänna linje har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid till eftertanke. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du börjar där du står.

Din studietid kommer inte bara att föra med sig nya kunskaper. Mötet med andra, samtalen, funderandet, diskussionerna, upplevelserna – allt kommer du att ha nytta och glädje av i din framtid! Många åldrar och livserfarenheter blandas och gör att vi lär av varandra.

På allmänna linjen vill vi göra vårt bästa för att din studietid ska innebära en tid av lärande och utveckling och för att du ska trivas med skolan och med Gotland.

ny allman 

KURSERNA PÅ LINJEN

På allmänna linjen har vi olika kurser – Enter, Livskraft, Vår- och Höstkurser, Etableringskursen, Baskursen samt årskurserna 1, 2 och 3 samt årskurs 3 med musikinriktning.

Du kan studera på allmänna linjen mellan 1 och cirka 5 år. Vilken kurs du söker till och hur länge du studerar beror på vilken skolbakgrund och vilken arbetslivserfarenhet du har. Allmänna linjens kurser finns i Hemse.


Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret. Du som söker till baskursen kanske känner dig "ringrostig" och vill mjukstarta dina studier. Här läser vi svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundnivå, motsvarande högstadiet i grundskolan. Vi har också skapande verksamhet kombinerat med friskvård på schemat. Där provar vi på att måla, arbeta med lera, göra luffarslöjd eller åka till havet och leta strandfynd… Det kan se olika ut från år till år beroende på deltagarnas och lärarnas intressen.


Årskurserna 1, 2 och 3 är på vardera ett läsår. Här läser vi svenska, engelska och matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå. Skapande verksamhet och friskvård finns med i åk 1 - lite om det ämnet finns att läsa ovan. I åk 3 har du även möjlighet att välja psykologi. I åk 3 har vi "Forumtid" där frågor som gäller fortsatta vägval i livet diskuteras, särskilt frågor om arbetsmarknad, yrken och möjliga studieval.


Årskurs 3 med musikinriktning där du har musik ca 4–6 timmar/vecka tillsammans med Musiklinjen. Det sker utöver dina ordinarie ämnen som svenska, matematik, engelska och kanske något mer ämne som du behöver. Det kan vara ämnen som musikteori, kör och instrumentalmusik. För att söka till den här kursen bör du ha spelat något instrument tidigare (även sång räknas som instrument). Du behöver också bifoga två inspelningar av olika karaktär som du tycker speglar din musikaliska erfarenhet.

Vår- respektive Höstkurs pågår under knappt en termin. Här kan du pröva på hur det är att studera på folkhögskola. Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, friskvård, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera här på folkhögskolan eller gå andra vägar. Kursen kombineras ofta med studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs), ett samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland. Om du är arbetssökande och mellan 18 och 25 år, eller inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin, kan du alltså även söka till kursen via Arbetsförmedlingen. SMF-kursen pågår i 13 veckor. Sista ansökningsdatum för Vårkursen 2017 är 23 januari.


Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till nyanlända invandrare på Gotland. Under sex månader läser deltagarna svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och yrkesorientering, deltar i skapande verksamhet och i folkhögskolans gemensamma aktiviteter.


SFI, svenska för invandrare, erbjuds till den som nyligen flyttat till Sverige och vill lära sig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI.

Gemensamt

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan t ex vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år. Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym.
Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Kostnader

Under KOSTNADER kan du läsa om vilka kostnader som betalas av studerande på folkhögskolan.

Kontaktperson

PO webbPer-Olof Sahlberg, linjeledare och biträdande rektor
Tel 070-447 68 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

Bra att veta

  • Plats: Hemse
  • Kurstid: 28 aug 2017 - 17 maj 2018
  • Sista ans.dag: Löpande ansökan
  • Studietakt: 100 %
  • Längd: 1 år
  • Studiestödsnivå: Grundskole- eller gymnasienivå (A1)

Ansökan och antagning

 

Ansökan

 

Du kan antingen göra en webbansökan eller ansöka via vår ansökningsblankett.

 

Detta ska du bifoga till din ansökan till Allmänna linjen. OBS! Ej originalhandlingar

Personbevis (inte äldre än 3 månader)

- Betyg 

Eventuellt arbetsbetyg/intyg 

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen

- Till musikinriktningen behöver du bifoga två inspelningar av olika karaktär som speglar din musikaliska erfarenhet

Antagning 

Efter att ansökningstiden gått ut, tar vi kontakt med dig och kallar dig till ett intervjusamtal på folkhögskolan. Senare ansökningar behandlas i mån av plats.

Samtalet kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av studier, om dina planer och om din motivation.

Samtidigt informerar vi om studierna här, om skolan och om studiefinansiering. Om det är långt och dyrt för dig att ta dig till skolan, genomför vi samtalet per telefon.

Kort därefter, omkring midsommar, får du besked om antagning.

Du är välkommen att boka ett besök på folkhögskolan eller ta telefonkontakt, om du vill veta mer om skolan.

 

Ansökan stängd