gfhs logotype c

Fördjupning i folkmusik

folkmusikprofilProfilen med Folkmusik är en utbildning för dig som vill göra en djupdykning i den svenska folkmusiken med alla dess uttrycksformer. Lärarna är några av landets skickligaste folkmusiker och pedagoger: Marie AxelssonMarkus Svensson och Jan Ekedahl. I kursen ingår låtspel, ensemble, folkmusikhistoria, stämspel, folklig dans, folklig sång, duospel, repertoarkännedom, folkmusikteori och spel till dans. Utbildningen är öppen för alla intrumentalister och sångare. Som deltagare får du aktivt delta i det gotländska folkmusiklivet genom exempelvis spelkvällar och konserter.

Låtspel är det vi ägnar mest tid inom profilen Folkmusik. Vi spelar låtar från hela landet och studerar de olika traditionernas särarter. Ett viktigt mål är att deltagarna ska få en tydlig uppfattning om den svenska folkmusikens mångfald och spelstilar. I repertoararbetet arbetar vi mycket med spel till dans, både solo och i samspel.

Vi studerar även folkmusiken ur ett historiskt perspektiv; ”varför låter den svenska folkmusiken som den gör?” eller ”var kommer låtarna ifrån?”. Innehållet på kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper, behov och önskemål. Efter kursen har många tidigare deltagare gått vidare till högre utbildning inom musik.

Languages