gfhs logotype c

Internationella dagen 2018

Internationella dagen 2018

Den 12 november är det dags för den elfte upplagan av Internationella dagen i Klintehamn och Hemse. 
Dagen startar i Klintehamn och fortsätter sedan in på kvällen i Hemse med ett brett och intressant program. 
Följ gärna Internationella dagen på Facebook.

Om vi måste prata
ViMåstePrata är ett projekt till demokratins försvar. Studieförbunden och folkhögskolorna över hela landet samlas för att stå emot de antidemokratiska svängningar som är i rörelse. 

Hashtagga #vimåsteprata
För att visa att ni vill prata om demokrati
För att visa att ni vill föra respektfulla samtal om samhället och hur vi vill och kan leva tillsammans
För att visa att ni genomför aktiviteter som stärker demokratin i Sverige och skapar ökad delaktighet för flera

Varmt välkomna att delta!

Program

Du kan också ladda ner programmet som pdf längre ner på sidan.

Program ID 2018 18.10.152
Program ID 2018 18.10.153
Program ID 2018 18.10.154

 

Languages