gf bas

Mer om Utbildning för kommersiellt manusförfattande

"Utbildning för kommersiellt manusförfattande" är en konkret utbildning för yrkeslivet som manusförfattare och en inriktning på folkhögskolans skrivarlinje.

Vår manusutbildning är den enda i sitt slag i Sverige, med sin inriktning på konkret manusskrivande, storystruktur och pitchteknik. Utbildningen är utformad utifrån den kommersiella film- och TV-branschens förutsättningar och riktar sig till dig som vill kunna arbeta som professionell manusförfattare.

Huvudsaklig inriktning

Beställningsarbeten är manusförfattarens huvudförsörjning i den svenska och internationella film- och tv-branschen. Därför får du framför allt lära dig att strukturera berättelser och skriva manus utifrån givna krav, så att du blir väl förberedd för att skriva manus enligt beställningar från produktionsbolag. Men du lär dig också att ”pitcha”, det vill säga sälja in dina egna berättelser, på ett sätt som leder till en manusbeställning. Utbildningen innehåller även mycket träning i att göra så kallade rewrites, det vill säga omarbetningar av eget och andras material, som också är en viktig del av en manusförfattares arbete.

Samarbete med film- och tv-branschen

Utifrån amerikansk berättarteknik får du verktyg för att effektivt berätta en historia för både svensk och internationell publik. Genom vårt nära samarbete med svenska och amerikanska branschföreträdare, exempelvis manusteoretiker, manusförfattare och producenter, får du en gedigen grund och goda kontakter för att kunna etablera dig i branschen.

Kursinnehåll

Utbildningen är uppdelad i olika block, där tyngdpunkten ligger på att lära sig skriva manus på beställning. Du får också arbeta mycket med att utforma egna idéer och koncept som vi läser och analyserar tillsammans i grupper, där du även får respons från yrkesverksamma branschföreträdare. Tillsammans försöker vi hitta elevernas bästa historier för att skriva ett långfilmsmanus som kan vara intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Det innebär att du får delta i pitchuppläsning inför yrkesverksamma i branschen. Kontinuerligt under hela året går vi igenom olika teorier för hur en historia är utformad, läser professionella manus och ser filmerna som bygger på dessa. Nedan beskrivs utbildningens mål, och i anslutning till dem finns en lista med förklaringar av olika begrepp.

 

Mål med Utbildning för kommersiellt manusförfattande

Teoretiska mål med utibildningen är att den studerande ska kunna:

• Förvandla en idé till en kommersiellt gångbar berättelse.

• Skriva manus på beställning, exempelvis utifrån ett koncept (existerande karaktärer), en producents idé och/eller genom adaption av en befintlig bok.

• Skapa ett komplett filmmanus utifrån en historisk eller nutida händelse eller person, och ha kunskap om hur man dramatiserar ett sådant koncept.

• Behärska klassisk manusstruktur, karaktärsutveckling, tema, konflikter, flashback, berättarröst, undertext, stil, ton, visualisering och genre.

• Behärska formatregler för film- och tv-manus.

• Skapa en outline utifrån en idé.

 

Teoretiska moment som den studerande ska ha fått insikt/övning i efter utbildningen:

• Olika genrer och hur man kan kombinera dessa.

• Rewrite-processen.

• God kännedom om branschen och dess krav. 

• Teoretisk och praktisk kunskap i skådespeleri för att förstå bra dialog och agerande.

• Hur man säljer en idé eller ett koncept genom pitch, loglines, onepagers, synopsis och treatment.

 

Praktiska mål

Praktiska moment som den studerande ska ha genomfört efter utbildningen:

• Skapat ett antal idéer för långfilm/tv i både logline- och onepager-form.

• Gjort beatsheets och outline samt skrivit ett antal treatments för film och tv.

• Skrivit och utfört en pitch för branschfolk.

• Skrivit minst ett långfilmsmanus.

• Skapat minst ett koncept för en tv-serie.

• Ha mött och samtalat med ett antal yrkesverksamma manusförfattare samt producenter och bolag från branschen.

 

Begreppsförklaringar

Logline = 1–2 meningar kort beskrivning av manuset.

Outline = Stegvis redogörelse för händelseförloppet genom hela manuset.  

Onepager = En skriven pitch för filmen på en sida

Synopsis = Kortfattad (1/2–2 sidor) beskrivning av en historia. 

Treatment = Längre och mer berättande beskrivning av manuset.

Pitch = Kortfattad, säljande beskrivning av manuset.

Beatsheet = Redogörelse för de viktigaste ögonblicken (vändpunkter och nyckelscener) i en film.

Rewrite = omarbetningar av eget eller andras manus.

Flashback = Återblick eller när man rör sig mellan olika tider i en film.

Languages