Försäkringsskydd för studerande

Du som studerar på Gotlands folkhögskola är olycksfallsförsäkrad genom Region Gotland och försäkringsgivaren Svedea.

 Här kan du läsa vad som gäller för olycksfallsförsäkringen

 OBS! att du dock måste ha en egen hemförsäkring som dels täcker dina personliga saker, dels eventuella skador på folkhögskolans egendom.