gfhs logotype c

Exempel på budget för dina studier

Här kan du se några exempel på hur din budget kan se ut om du studerar och bor på Gotlands folkhögskola. Exemplet nedan är tagit från att du bor på att du studerar och bor på internatet i Hemse.

 

Från och med hösten det år man fyller 20 kan man söka studiemedel (dvs lån och bidrag) från CSN. I nedanstående exempel har vi räknat från att den studerande får fullt studiemedel.

 

Studiemedel för 4-veckor (Källa: CSN)

10 016 kr

Boende på skolans internat (det dyraste alternativet vt 16)

-5 580 kr

Personlig hygien*

-445 kr

Kläder och skor*

-590 kr

Fritid*

-620 kr

Mobil*

-180 kr

Hemförsäkring*

-80 kr

Resor med kollektiv trafik

-530 kr

Kursmaterial (i snitt)* OBS, tänk på att kostnaden varierar mellan linjerna.

-1 000 kr

Kvarstår till övrigt

 991 kr

*Källa: Konsumentverkets Rapport 2013:4 Beräkning av referensvärden


Studerande som är mellan 18 - 20 år har bara rätt att söka studiehjälp. Den består av studiebidrag på 1 050 kr/månad** och inackorderingstillägg som varierar mellan 1 190 - 2 350 kr/månad** beroende på avståndet mellan hemort och inackorderingsort.

**Bidragsnivå vt 2017

Läs mer om budget på Konsumentverkets hemsida Här har du även möjlighet att göra din egen budget utifrån din ekonomi.

Läs mer om Studiestöd för folkhögskolestuderande

Languages