Om behörigheter och studieomdömen

 

Behörigheter

Efter årskurs 2 kan du vara klar med en del kurser som ingår i den grundläggande behörigheten för fortsatta studier. Efter åk 3 kan din grundläggande behörighet vara helt klar tillsammans med de särskilda behörigheter som du kan behöva för att söka till högskola eller till olika yrkesutbildningar.

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier ska man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 kurser:

 • Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

För att få behörighet till yrkeshögskolan ska man ha kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 7 kurser:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

Andra behörighetsgivande kurser som ofta förekommer hos oss är dessutom:

 • Matematik 2b och 3b
 • Historia 1a2
 • Historia 2
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2
 • Psykologi 1

Läs mer om grundläggande behörighet

 

Studieomdömen

När du gått ett helt läsår får du ett studieomdöme, som är folkhögskolans egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier.

Läs mer om studieomdömen