Allmänna kostnader

All undervisning på Gotlands folkhögskola är kostnadsfri.
Däremot betalar studerande på skolan en obligatorisk deltagaravgift. 

  • Deltagaravgift exkl. lunch: 580 kr /månad

  • Deltagaravgift inkl. lunch 5 dagar/vecka: 1680 kr /månad

Deltagaravgiften täcker kostnader som exempelvis:

• Gemensamma luncher och matsäck under temadagar och utflykter

• För- och eftermiddagskaffe varje dag

• Olycksfallsförsäkring

• Visst material som t ex kopiering

• Festmåltider (avslutning, julbord)

• Vissa gemensamma resor och utflykter med klassen


Övriga kostnader

Ytterligare kostnader kan förekomma på vissa linjer för exempelvis material och eventuella studieresor. Se kursspecifika kostnader i informationen på respektive linjes sida.