gfhs logotype c

Head.BoendeFsund2015

Kostnader i Fårösund

När du studerar på folkhögskolan betalar du inte något för själva undervisningen. Det du betalar för är t ex kost och logi, en del studiematerial, kostnader vid resor och exkursioner samt måltider i samband med olika gemensamma aktiviteter. Här kan du läsa mer om vad det kostar att bo och äta på folkhögskolan. På de olika kurserna kan det tillkomma kostnader för förbrukningsmaterial, resor, litteratur med mera; se under respektive kurs samt under Studeranderätt/Kursspecifika kostnader.

 

klockor fsund

Priser läsåret och 2018/19 och 2019/20

Kostnad för externatstuderande, s k externatavgift:*

Kostnad/månad (9 mån): 580 kr

Lunch 5 dagar/vecka (Externatavgiften är inräknad.)

Kostnad/månad (9 mån): 1 680 kr

*) Externatavgiften betalas av alla som studerar vid Folkhögskolan i Fårösund. I avgiften ingår bland annat för- och eftermiddagskaffe, visst studiematerial samt kostnader för en del resor, t.ex i samband med studiebesök. Externatavgiften ingår i priset för dem som har halvpension. Angående betalningstider, se nedan under "betalningsrutiner".

Internatboende

Kostnad/månad (9 mån): 4 900 kronor

I internatkostnaden ingår rum med trinettkök/pentry, dusch och toa samt halvpension** (externatavgiften ingår).

**) Bor du på internatet i Fårösund har du halvpension måndag-fredag. Då ingår frukost, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Lägenheten disponerar du naturligtvis hela tiden. OBS! att även externatavgiften ingår i priset.

Bredband

Bredband finns i alla rum. Dock är det bra att veta att boendets internet har begränsad kapacitet och vill du ha en säker internetuppkoppling löser du ditt eget mobila bredbandsabonnemang. Ingen extra kostnad utgår för internatets bredband. 

Betalningsrutiner

Du betalar till vårt bankgiro 545-29243 den sista i månaden.

 

Kontrakt, uppsägningstid, matavdrag med mera

Uppsägningstiden för lunchabonnemang är 30 dagar.

Kontrakt för boendet skrivs för hela läsåret med tre månaders uppsägningstid.

Böcker betalar man 1-2 gånger per termin.

För att få avdrag på eller återbetalning av matkostnader i samband med sjukdom behöver du uppvisa ett läkarintyg.

Inget avdrag på externatavgiften vid sjukdom. Undantag kan göras vid längre sjukdomsperiod.

Languages

Information