header studiefinansiering 72

Att finansiera sina studier

Du som studerar på folkhögskola kan söka studiemedel eller andra former av studiestöd.

Mer information om studiestöd kan du få här: Studiestöd för folkhögskolestuderande (pdf)

Du kan också kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden) för att få information:

Tel. 0771-27 60 00, talsvar: 0771-276 800
Information finns också på CSN:s hemsida