Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs, även kallat SMF, är en ”prova-på"-kurs där du får pröva på hur det är att studera på folkhögskola. Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. 

Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar.

Kursen pågår under knappt en termin, 13 veckor.

Är du intresserad av kursen?

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen: Ta kontakt med din handläggare så får du hjälp att söka genom dem.

Hemse
100%
13 veckor

 • Kursinformation

  Plats: Hemse
  Studietakt: 100%
  Längd: 13 veckor

 • Viktiga datum

  Kurstid:
  25 februari31 maj 2021
  Ansökan:
  Är du inskriven på Arbetsförmedlingen  ta kontakt med din handläggare där. 
  Är du inte inskriven söker du här via formuläret du når via knappen "sök studiemotiverande folkhögskolekurs".

Om utbildningen

Studiemotiverande folkhögskolekurs innebär heltidsstudier under en del av höstterminen på Folkhögskolan i Hemse.

Kursen består av en liten grupp med cirka 12 deltagare där du studerar på din nivå och där vi försöker ta vara på dina erfarenheter och intressen. 

Kursen kan bli starten för fortsatta studier på folkhögskolan eller andra studier. Under kursens gång kommer du och dina lärare samt studievägledaren gemensamt fram till vilken nivå och skolform som passar för just dig när det blir dags att söka vidare till nästa steg.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland. Om du är arbetssökande kan du söka till kursen via Arbetsförmedlingen.

Observera. Kursen måste ha minst 6 deltagare för att bli av. 

Målet med utbildningen

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för högskolestudier.

Behörigheterna är motsvarande treårigt gymnasieprogram. Målsättningen är även att få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Utbildningen innehåller

Studier

Under kursens gång provar du på studier i ämnen som svenska, matematik, samhällskunskap, engelska och historia.

Vi har också skapande verksamhet och friskvård & motion.

Behörigheter och studieomdömen

Behörigheter

Efter årskurs 2 kan du vara klar med en del kurser som ingår i den grundläggande behörigheten för fortsatta studier.

Efter åk 3 kan din grundläggande behörighet vara helt klar tillsammans med de särskilda behörigheter som du kan behöva för att söka till högskola eller till olika yrkesutbildningar.

Behörighet till högskolestudier

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 kurser:

 • Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Behörighet till yrkeshögskola

För att få behörighet till yrkeshögskolan krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 7 kurser:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

Andra behörighetsgivande kurser som ofta förekommer hos oss är:

 • Matematik 2b och 3b
 • Historia 1a2
 • Historia 2
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2
 • Psykologi 1

Mer om behörighet för att studera vidare på fokhogskola.nu

Studieomdömen

När du gått ett helt läsår får du ett studieomdöme. Det är folkhögskolans egen form för bedömning av deltagarnes förmåga till vidare studier.

Mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhogskola.nu

Gemensamt för alla linjer i Hemse

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan till exempel vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år.

Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym.

Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Kursbroschyr

Ladda ner Broschyr för studiemotiverande folkhögskolekurs/vårkurs 2021 (PDF, 1 539 kB).


 • En grupp människor sitter utomhus och skrattar. Foto.
 • Klassrum. Lärare står vid karta och pekar, klassen tittar framåt, en person räcker upp handen. Foto.
 • Detaljbild på händer som skriver i rutade block, bredvid ligger uppslagna matteläroböcker. Foto.
 • En grupp med människor sitter kring ett stort papper och målar med vattenfärg. Foto.

Bra att veta

Ansökan

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? 

Ta kontakt med din handläggare så får du hjälp att söka genom dem.

Är du inte inskriven på Arbetsförmedlingen?

Tryck på knappen "sök studiemotiverande folkhögskolekurs" och fyll i dina uppgifter. Mer information om ansökan.

Antagning

Vi tillämpar en löpande antagning och du kan bli kallad till intervju redan innan ansökningsperioden är slut. Intervjun kan antingen hållas på skolan eller över telefon.

Intervjun kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av studier, om dina planer inför framtiden och om din motivation. Samtidigt informerar vi om studierna här, om skolan och om studiefinansiering.

Besked om antagning sker löpande men senast i slutet av juni ska du ha fått besked. Eventuella restplatser kan erbjudas fram till kursstart.

Du är välkommen att boka ett besök på folkhögskolan eller ta telefonkontakt, om du vill veta mer om skolan.

Kursen måste ha minst 6 deltagare för att bli av. 

Boende

För dig som vill bo på skolan finns ett internat med helpension. Du kan läsa mer om hur det funkar och vad det kostar under skolan i Hemse.

Det går också bra att bo på utanför skolan och att pendla till och från skolan.

Kostnader

Undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Alla betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vilka kostnader som betalas av deltagare på folkhögskolan.


Kontakt