Image

Allmän Kurs

Folkhögskolans allmänna kurser riktar sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. 

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Allmänna linjen

Allmänna linjen är för dig som vill få behörighet till vidare studier eller på annat sätt vill ta dig vidare i ditt liv.

Läs mer

Enter

Kursen riktar sig i första hand till dig som är folkbokförd på Gotland och som har diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd

Läs mer

Etableringskurs

Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige. 

Läs mer

Social vård och omsorg

Social vård och omsorg riktar sig till dig som vill arbeta tillsammans med människor inom äldreomsorg, boendestöd eller som personlig assistent.  

Läs mer

Studiemotiverande kurs

På studiemotiverande kursen kan du pröva på hur det är att studera på folkhögskola. Kursen pågår under knappt en termin.
 

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

SFI, svenska för invandrare, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI.

SFI erbjuds i Hemse och Fårösund.

Läs mer