Kursen är inställd

Hållbarhet och omställning: dagtid

En kurs för dig som vill gå från ”Vad kan jag göra?” till aktiva handlingar. Du vill göra positiv skillnad för både individens och omvärldens psykiska, fysiska och materiella välmående.

Kursen blandar teoretisk kunskap och praktiska övningar i fyra block. De praktiska övningarna utförs antingen på plats eller hemma i anslutning till kurstillfället.

Vi kommer att studera individens möjlighet att på både mikronivå – i hushållet – och makronivå – i samhälle och omvärlden – förändra, påverka och förstå omställningsbehoven och möjligheterna till ett ekologiskt hållbart och välmående vardagsliv. 

Block 1: Privathushållets möjligheter till omställning

I block 1 behandlar vi det egna hushållet med utgångspunkt i skillnaden mellan ”vill ha” och ”behöver”, genom teorier kring socialekonomisk status och materialism. Vi tittar på teorier kring konsumtion, beteende vetenskap och reklam. Vi berör psykologiska och fysiska möjligheter och utmaningar med materiellt ägande; olika metoder att värdera funktion, omkostnader och emotionellt värde i att äga, använda och ta hand dessa objekt samt att sortera, donera, sälja eller slänga.

Vi tittar på hushållsbudget som en praktisk väg att leva under sina ekonomiska tillgångar och minska sitt ekologiska fotavtryck, att spara för långsiktiga mål och utvecklandet av ”fördröjd tillfredsställelse” och ekonomiska, materiella och emotionella möjligheter att dela med sig.

Vi behandlar också förebyggande hälsovård för en fungerande kropp nu och i framtiden. Hållbarhet handlar om livets och jagets alla aspekter.

Block 2: Klimatsmart mat, näringslära, trädgård och odling.

Med utgångspunkt i WWF:s one planet plate diskuterar vi klimatsmart mat, näringslära, matproduktion och -konsumtion. Vi tittar också närmare på omställning i närmiljö genom lågintensiv trädgårdsskötsel som en väg att utveckla matodling, biologisk mångfald och att åtnjuta trädgårdens terapeutiska bonuseffekter via genomtänkt trädgårdsdesign.

Block 3: Individens och samhällets existentiella hälsa, från psykologi till nationalekonomi.

I block 3 fördjupar vi oss i de existentiella frågorna bakom omställningen. Beteendevetenskap varvas med filosofiska resonemang och ”grand-theories.” Hur fungerar en förändringsprocess psykologiskt sett? Vad ska man göra av sin klimatångest, och vad är skillnaden mellan äkta och falskt hopp?

Vi ska också se hur hållbarhet utmanar några av våra grundläggande tankar om exempelvis frihet. Vi behöver lära oss att hitta en frihet inom ramar – planetens och våra egna.

Blocket utmynnar i frågan om vilken ledstjärna vi som individer och samhälle väljer. Är det (ohållbar) tillväxt vi strävar efter, eller borde vi satsa på ”välmående” som målbild?

Block 4: Stora investeringar och delaktighet i socialekologisk aktivism.

I block 4 tittar vi på olika alternativ kring att göra stora ekonomiska utgifter/förändringar i privathushållet så som köpa eller sälja bostad. Vi tittar på större investeringar såsom bil, bostadsrenovering, VA- lösningar, solcellsanläggningar och möjligheter till kollektivt ägande.

Vi studerar möjligheterna till socialekologisk aktivism – hur vi som individer kan påverka och delta i större omställningsförändringar på kommunal, nationell och internationell nivå.

Avslutningsvis ges en introduktion till ekologisk och socialt hållbara upplevelseresor.

 • Kursplats

  Hemse 

 • Datum

  10 oktober 2022–16 januari 2023

  Höstlov 31 oktober
  Jullov 19 & 26 december; 2 januari

 • Kurstid

  Måndagar klockan 912

  11 tillfällen á 3 timmar

 • Ansökan

  I din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver vad du tycker är intressant med hållbarhet och omställning.

 • Antagning

  Löpande

 • Antal platser

  30 platser

 • Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs

 • Material och litteratur

  Vi kommer inte att ha någon kurslitteratur som du måste köpa själv. Eventuellt kursmaterial ingår i kursavgiften. 

 • Kostnader

  500 kronor. Kaffe/te och frukt ingår i avgiften. 

 • Kursansvarig ledare

  Annika Ulbricht
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

  Vem är du Annika? 

  "Jag kommer i från Vamlingbo och har studerat humanekologi och religionshistoria på Lund universitet, och trädgårdsmästare i Skillebyholm. Innan, emellan och efter mina studier har jag periodvis rest och bott mycket utomlands, först på egenhand och sedan tillsammans med min partner och våra två barn.

  Vi bor nu i mitt egenhändigt byggda minihus på 28 m2, vårt nya växthus på 84 m2, våra nyanlagda trädgårdsland, med en spansk gatuhund och en aktiv ladugårdskatt. Vid sidan om folkan jobbar jag även som en av tre nya driftsansvariga på Gotlands spinneri."