gfhs logotype c

Kursens mål

 

Utbildningen är för studerande som vill utveckla sina musikaliska färdigheter.

 

Den är också en förberedande utbildning inför högre musikstudier på exempelvis musikhögskola.

 

Mer om kursen

Grundkurs

På grundkursen får du lära dig att lyssna, spela, skriva, öva och framföra!

 

Lyssna

Lär känna olika sorters musikstilar, vad som kännetecknar dem och ta del av musikhistorien. Du får också lära dig att lyssna aktivt på dina klasskamraters spel och sång, och lära dig hur man kan stötta varandra till musikalisk utveckling.

Spela

På musiklinjen väljer du ett huvudinstrument som du en gång i veckan har en individuell lektion på. I våra ensembler spelar du i första hand på ditt huvudinstrument, men du har också möjlighet att utveckla andra instrument. I att spela ingår det alltså både ett individuellt tänkande och ett gemensamt musicerande, och dessa två läggs det mycket vikt på.

Skriva

Musikteori är en av stöttepelarna i vår utbildning. Du lär dig utifrån den nivå du befinner dig på, och endast din egen takt sätter gränserna för hur mycket du kan lära dig. Att förstå vad som händer i musiken är ett sätt till kommunikation med andra musikanter, ett gemensamt språk. På musiklinjen finns också ett ämne som heter låtskrivning, ett tillfälle då du helt fritt får chansen att fokusera på ditt eget skapande på det sätt som du finner är bäst för dig. Med coaching från våra lärare kan ditt uttryck ta nya oväntade vägar, du bestämmer hur det ska se ut!

Öva

När du börjar gå på en musikutbildning blir du snabbt medveten om hur mycket vi som musikanter kan utvecklas. Att öva är en av de viktigaste byggstenarna i utvecklingen på ditt instrument. Att lära en melodi, eventuella ackord, en text, en svår slinga i melodin, en rytmiskt avancerad passage; allt detta behöver du som musikstuderande stöta och blöta på egen hand. I våra lokaler finns många fina rum där du i avskildhet kan öva för att komma närmre och närmre ditt instrument, och i förlängningen kunna uttrycka dig på det sätt du vill, utan att en bristfällig instrumentteknik hindrar dig i ditt musicerande.

Framföra

Att medverka på konsert är så roligt! Musiklinjen har många tillfällen på året där du får möjlighet att komma upp på scenen och framföra det du just känner dig redo för att visa upp för världen, dels i vår mysiga Gullinsal, där vi anordnar musikcaféer flera gånger per termin, men också på andra ställen runtom på Gotland, ett bibliotek, en bygdegård, ett café, en restaurang eller en våra många kyrkor med fantastisk akustik. Som enskild musikant och tillsammans med dina klasskamrater på musiklinjen kan ni verkligen utvecklas som artister under detta år, grip tillfällena!

 
 

Languages

Ansökan och antagning

 
Ansökan

 

Du kan söka till Musiklinjen på två olika sätt:

  1. Provspelning på plats eller
  2. Skicka inspelning

 

Detta ska du bifoga till din ansökan till Musiklinjen. OBS! Ej originalhandlingar

Betyg

Eventuellt arbetsbetyg/intyg 

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen

- En inskickad ljud- eller filmfil

Läs mer om vad du ska skicka in här

 

Antagning

I maj har vi informations- och antagningsdagen på folkhögskolan i Hemse för sökande till Musiklinjen. Då har du som sökt utbildningarna och kallats till intervju möjlighet att komma hit för en provspelning och bekanta dig med skolans miljö och förutsättningar. 

Läs mer här om provspelning

 

Om du av olika anlednigar inte kan komma till våra antagningsdagar i maj kommer vi vilja boka ett möte med dig via Skype eller Facetime. 

 

Mer information om antagningsdagen skickas ut i början av maj i ett separat brev till dig som kallas till intervju.

 

Vi tillämpar en löpande antagning och du kan bli kallad till intervju personligen eller via telefon redan innan ansökningsperioden är slut. Besked om antagning sker löpande men ska ha nått alla i slutet av juni, med undantag för restplatser som kan erbjudas fram till kursstart.  

Ansök här