Kursen är inställd läsåret 2022/23

Ett hållbart liv – liv och natur i balans

Medan konsumtionssamhället skenar slår många dövörat till frågor om hållbarhet och klimat. Är du en av dem som söker vettiga svar? Under den här utbildningen fokuserar vi på möjligheterna till att bromsa konsumtionen och öka kunskapen om de lösningar som finns – för individ och samhälle. Under kursen kommer teoretiska studier varvas med workshops, fysiskt arbete och hantverk.

Förvänta dig en stor variation av föreläsare som speglar omställningens många ansikten och projekt som genom teamwork stärker samhörigheten i klassen. Allt med förståelse för de behov som krävs för att komma framåt. Under läsåret tillägnar du dig kunskap för att med egna medel förändra vardagen och finna nya rutiner styrda av ett empatiskt tänkande, där mötet med naturen kommer spela en avgörande roll.

Kursen är inställd läsåret 2022/23

Fårösund
100%
1 år

 • Kursinformation

  Plats: Fårösund
  Studietakt: 100%
  Längd: 1 år
  Studiestödsnivå: Gymnasienivå (A2)
  Antal platser: 15

Om utbildningen

Den här utbildningen är gjord för dig som gärna hoppar av konsumtionssamhällets ekorrhjul med en längtan att lära mer om alternativa samhällsbyggen och individuellt hållbara val. Vi erbjuder möjligheten till insikt och personlig utveckling, allt samlat på en plats, samtidigt som du i lagom takt tillägnar dig kunskaper om grundläggande ekologisk balans, självhushållningshantverk och hur vi kollektivt bygger en sundare vardag.

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att ersätta klimatångest med empatisk handling. Vi utgår från permakulturen återskapande system, som kortfattat tar sin utgångspunkt i naturens kretslopp där allt har en given funktion och ingenting går till spillo eller slängs. Med permakulturen som grund ger vår läroprocess en holistisk syn på sociala-, klimat- och samhällsstrukturer. Detta synsätt kan sedan återanvändas i andra sammanhang där hållbara strukturer efterfrågas. Under utbildningen präglas såväl praktiskt som teoretiskt arbete av demokratiskt ledarskap enligt permakulturens tre grundprinciper:

 • Omsorg om jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.
 • Omsorg om människan: Stödja, inkludera och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.
 • Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och klokt sätt.

Vi samarbetar mycket i grupp men ägnar också en hel del tid åt självstudier. Teoretiska avsnitt varvas med hantverksmässiga moment. I dessa ingår naturupplevelser och workshops för att bygga tillit, gemenskap och trygghet. Under läsåret planeras, anläggs, planteras och underhålls ett ätligt landskap/köksträdgård på skolan med det större syftet att alla efter avslutat läsår ska kunna anlägga en mindre odling som fyller kraven för minskat klimatavtryck och ökad hållbarhet. Genom möten och undervisningstillfällen med aktivt verkande omställare skapas också ett värdefullt nätverk för framtiden.

Målet med utbildningen

Efter avslutad kurs är målet att du som deltagare ska:

 • Äga förmåga att hantera klimatoro genom öppen kommunikation och handling.
 • Äga förmåga att se och reflektera kritiskt på samhälle och strukturer, och bidra till att bygga effektiva och fredliga lösningar.
 • Äga förmåga till se och reflektera kritiskt på egna mönster och livsstil samt till att agera empatiskt och närma sig de förändringar sakligt och realistiskt.
 • Äga förmåga att identifiera och finna hållbara klimatlösningar.
 • Ha grundläggande kunskap i anläggning av småskalig odling, förökning av plantor, och plantering av träd.
 • Ha prövat på ett antal självhushållningsgöromål och behärska någon eller några av dem, exempelvis matförädling av olika slag.
 • Äga förståelse för människors varierande syn på naturen idag och hur vi kan samleva i förändring.
 • Permakultur: Förståelse av de tre etiska grundpriciperna (rättvis fördelning, omsorg om människan, omsorg om naturen) och de 12 designprinciperna i teori och praktik.
 • Permakultur: Vetskap om hur system kan byggas genom att iaktta naturens egna cykler där allt är baserat på de behov som finns på en plats. Äga kunskap om användning av permakultursystemet för bästa/mest rationella analys av plats.
 • Fått tränad förmåga att rationellt felsöka i vardagen och därigenom förebygga krissituationer när energi tar slut.
 • fått tränad förmåga att upprätthålla dagliga rutiner för personliga utrymmen.
 • Nyponskörd vid havet. Foto.
 • Köksodlingsskörd. Foto.
 • Nybakat bröd. Foto.
 • Grönsaksskörd. Foto.
 • Kollage med tre bilder. Skogsvy. Korg med plockad svamp: Korg med lingon bland ormbunkar. Foton.
 • Örtskörd. Foto.