Ett hållbart liv – liv och natur i balans

Medan konsumtionssamhället skenar slår många dövörat till frågor om hållbarhet och klimat. Är du en av dem som söker vettiga svar? Under den här utbildningen fokuserar vi på möjligheterna till att bromsa konsumtionen och öka kunskapen om de lösningar som finns – för individ och samhälle. Under kursen kommer teoretiska studier varvas med workshops, fysiskt arbete och hantverk.

Förvänta dig en stor variation av föreläsare som speglar omställningens många ansikten och projekt som genom teamwork stärker samhörigheten i klassen. Allt med förståelse för de behov som krävs för att komma framåt. Under läsåret tillägnar du dig kunskap för att med egna medel förändra vardagen och finna nya rutiner styrda av ett empatiskt tänkande, där mötet med naturen kommer spela en avgörande roll.

Fårösund
100%
1 år

 • Kursinformation

  Plats: Fårösund
  Studietakt: 100%
  Längd: 1 år
  Studiestödsnivå: Gymnasienivå (A2)
  Antal platser: 15

 • Viktiga datum

  Kurstid:
  24 augusti 2022–9 juni 2023

  Sista ansökningsdag:
  Löpande fram till kursstart

Om utbildningen

Den här utbildningen är gjord för dig som gärna hoppar av konsumtionssamhällets ekorrhjul med en längtan att lära mer om alternativa samhällsbyggen och individuellt hållbara val. Vi erbjuder möjligheten till insikt och personlig utveckling, allt samlat på en plats, samtidigt som du i lagom takt tillägnar dig kunskaper om grundläggande ekologisk balans, självhushållningshantverk och hur vi kollektivt bygger en sundare vardag.

Syftet med utbildningen är att hjälpa dig att ersätta klimatångest med empatisk handling. Vi utgår från permakulturen återskapande system, som kortfattat tar sin utgångspunkt i naturens kretslopp där allt har en given funktion och ingenting går till spillo eller slängs. Med permakulturen som grund ger vår läroprocess en holistisk syn på sociala-, klimat- och samhällsstrukturer. Detta synsätt kan sedan återanvändas i andra sammanhang där hållbara strukturer efterfrågas. Under utbildningen präglas såväl praktiskt som teoretiskt arbete av demokratiskt ledarskap enligt permakulturens tre grundprinciper:

 • Omsorg om jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.
 • Omsorg om människan: Stödja, inkludera och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.
 • Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och klokt sätt.

Vi samarbetar mycket i grupp men ägnar också en hel del tid åt självstudier. Teoretiska avsnitt varvas med hantverksmässiga moment. I dessa ingår naturupplevelser och workshops för att bygga tillit, gemenskap och trygghet. Under läsåret planeras, anläggs, planteras och underhålls ett ätligt landskap/köksträdgård på skolan med det större syftet att alla efter avslutat läsår ska kunna anlägga en mindre odling som fyller kraven för minskat klimatavtryck och ökad hållbarhet. Genom möten och undervisningstillfällen med aktivt verkande omställare skapas också ett värdefullt nätverk för framtiden.

Målet med utbildningen

Efter avslutad kurs är målet att du som deltagare ska:

 • Äga förmåga att hantera klimatoro genom öppen kommunikation och handling.
 • Äga förmåga att se och reflektera kritiskt på samhälle och strukturer, och bidra till att bygga effektiva och fredliga lösningar.
 • Äga förmåga till se och reflektera kritiskt på egna mönster och livsstil samt till att agera empatiskt och närma sig de förändringar sakligt och realistiskt.
 • Äga förmåga att identifiera och finna hållbara klimatlösningar.
 • Ha grundläggande kunskap i anläggning av småskalig odling, förökning av plantor, och plantering av träd.
 • Ha prövat på ett antal självhushållningsgöromål och behärska någon eller några av dem, exempelvis matförädling av olika slag.
 • Äga förståelse för människors varierande syn på naturen idag och hur vi kan samleva i förändring.
 • Permakultur: Förståelse av de tre etiska grundpriciperna (rättvis fördelning, omsorg om människan, omsorg om naturen) och de 12 designprinciperna i teori och praktik.
 • Permakultur: Vetskap om hur system kan byggas genom att iaktta naturens egna cykler där allt är baserat på de behov som finns på en plats. Äga kunskap om användning av permakultursystemet för bästa/mest rationella analys av plats.
 • Fått tränad förmåga att rationellt felsöka i vardagen och därigenom förebygga krissituationer när energi tar slut.
 • fått tränad förmåga att upprätthålla dagliga rutiner för personliga utrymmen.

Utbildningen innehåller

Klimat, tillväxt och fotavtryck

Konsekvenserna av människans konsumtion är långtgående. Det ekologiska fotavtrycket är termen för mängden resurser en människa förbrukar. Det lokala handavtrycket är, tvärtom, begreppet som beskriver manuella, ofta tidskrävande, handlingar som minskar människans klimatpåverkan. Exempelvis att reparera kläder och återvinna elektronik.

Den här kursens syfte är att ge insyn i hur båda dessa processer kan påverka livsförutsättningarna runtom i världen.

Under det här delmomentet får du:

 • Kunskap om sambandet mellan kolonialism och ursprungsbefolkning, kapital och naturtillgångar, produktion och konsumtion.
 • Kunskap om hur enskilda individer kan förvalta och investera för ett minskat klimatavtryck.
 • Insyn i hur globala intressen kan slå lokalt – med Gotland som konkret spelplats.
 • Metoder för en balanserad konsumtion i vardagen.
 • Kunskap om ekonomiska modeller och dess effekter på miljö och samhälle.
Klimat, jord och handavtryck

Under det här delmomentet får du:

 • Kunskap om vad begreppet permakultur innebär – tre grundläggande principer och 12 designgrupper
 • Exempel på var permakultur har applicerats och hur den kan användas
 • Permakulturens zonindelning som grund för planering av levnadsrum
 • Grundläggande kunskap i enkla men nödvändiga hantverk som exempelvis keramik och träslöjd, återbrukssömnad och lagning.
 • Kunskap i småskaligt odlande – deltagarna utför anläggning av trädgård och ska efter avslutad kurs ha tillägnat grundläggande kunskap i småskalig odling för eget behov.
 • Grundläggande kunskap om växtval baserat på egenskaper, klimat och ort. Grundläggande kunskap i fröodling, ympning och sticklingförökning.
 • Grundläggande kunskap i hållbart byggande.
 • Självhushållningskunskaper i matkonservering av olika slag som mjölksyrning och torkning.
 • Kunskap om de vanligaste vilda ätliga växterna och hur de kan nyttjas.
 • Grundläggande förståelse för bin och biodling.
 • Grundläggande kunskap om vattnet och dess oerhört viktiga roll.
 • Insyn i skogsindustrin och de lokala lösningar som växer fram idag.
 • Svampodling för eget bruk.
Klimat, samhälle och etik – människa och dialog

Under det här delmomentet får du:

 • Kunskap om folkbildningens grundstenar.
 • Erfarenhet av kontaktskapande kommunikation och gruppdynamiska övningar.
 • Tydlig förståelse för de olika strukturella perspektiv, inklusive intersektionalitet och normkritik, som villkorar människors samspel.
 • Kompetens att kunna urskilja och kritiskt syna normskapande strukturer.
 • Ett förhållningssätt till normskapande strukturer och kunskap att kunna synliggöra dessa.
 • Kunskap och redskap om hur vi kommunicerar behov och hanterar svåra känslor i våra relationer och i relation till klimatet.
 • Kunskap om social permakultur.
 • Verktyget Art of Hosting för demokratiskt ledarskap med dynamiskt lyssnande och delande som motiverar människors individuella styrkor och egenskaper.
Intyg efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs får du ett intyg. 
Gemensamt för alla deltagare i Fårösund

Varje torsdag så hyr folkhögskolan Fårösunds idrottshall. Där ses vi, både deltagare och personal, för att röra på oss tillsammans. Några favoriter det senaste året har varit rundbadminton och fotboll.

Är tillräckligt många intresserade så hyr vi även gärna simhallen i samma byggnad, så att vi alla kan få tillgång till den en timme varje måndag.

Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Det ingår också ett antal skolgemensamma obligatoriska hel- och halvdagar.

Lärare och gästlärare

Kursansvarig och lärare

Claudia Kim

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Claudia bor med sin hund i Fårösund i en ofärdig barack där hon odlar, funderar och förundras över det som växer. Ett hållbart liv är hennes drömkurs för en start på byggande av ett liv hon själv önskar. 
Efter 20 års arbete i modets lyxindustri med läderväskor och accessoarer och 25 års boende utomlands kom hon 2017 tillbaka till Sverige. och ville absolut inte bo i någon stad. Åren av utbrändhet och flytt hade gett upphov till tankar om de etiska dilemman som uppstår i de dagliga val vi gör när vi äter, handlar, förflyttar oss etc, om globalisering versus lokalisering.
I kursen blir begreppet permakultur och dess grundprinciper en grundstomme som allt kan vila på eller filtreras genom.

Gästlärare

Under året får du träffa flertalet gästlärare i både föreläsingsform och workshops.

 • Annevi Sjöberg och Philip Weiss: permakultur, skogsträdgårdsodling, perenna växter och anläggning av dessa
 • Carmen Blanco Valer: urfolk, kolonialism, mänskliga rättigheter och ekofascism.
 • Alex Fridunger: makt, normer, normkritik och identitet.
 • Florian Maindl: vikten av frö och fröodling
 • Ylva Lundkvist Fridh: alternativa hållbara ekonomier
 • Nyponskörd vid havet. Foto.
 • Köksodlingsskörd. Foto.
 • Nybakat bröd. Foto.
 • Grönsaksskörd. Foto.
 • Kollage med tre bilder. Skogsvy. Korg med plockad svamp: Korg med lingon bland ormbunkar. Foton.
 • Örtskörd. Foto.

Bra att veta

Ansökan

Du som söker ska vara född 2004 eller tidigare och bör ha minst två års studier på gymnasium eller motsvarande.

I din ansökan till Ett hållbart liv ska du bifoga:

 • Personligt brev på en A4 där du beskriver vem du är och varför du vill gå kursen
 • 2 referenser med telefonnummer (lärare eller arbetsgivare)

Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.

Mer information om ansökan.

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många deltagare.

Antagning

En förutsättning för att din ansökan ska bli behandlad är att den är komplett.

Besked om antagning sker löpande men ska ha nått alla i början av juni, med undantag för reservplatser som kan erbjudas fram till kursstart.

Vi ser fram emot din ansökan!

Boende

Som deltagare på Gotlands folkhögskola erbjuds du boende på vårt internat. Läs mer om boendet och vad det kostar på skolan i Fårösund.

Kostnader

Undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Kostnader för studiematerial betalas av varje deltagare. På Ett hållbart liv är den kostnaden 2000 kr/läsår.

Resor och logi vid studiebesök bekostas av deltagaren. 

Alla betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vilka kostnader som betalas av deltagare på folkhögskolan.


Kontakt

Claudia Kim

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kursledare