gf bas

header Sommar 2

Anmälan

Anmälan till sommarkurs

Du anmäler dig till vald kurs via länken Anmäl dig till kursen här som finns under varje kursvbeskrivning. 


Betalningsvillkor

Ca 2 veckor efter att anmälan är gjord skickas en faktura på hela kursavgiften.
Om betalning inte är gjord senast fakturans förfallodatum går din plats vidare till en reserv.

Betalningar från utlandet

IBAN: SE80 9500 0099 6034 0189 7503
BIC: NDEASESS

Vad händer om jag måste avboka min kurs med anledning
av Coronaviruset eller av andra orsaker?

• 21 dagar före kursstart kan du avboka din kurs utan kostnad. 

• Vid återbud senare än 20 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften, mot uppvisande av läkarintyg.

• Återbud anmäls skriftligt. Om återbudet innebär återbetalning, lämna då också uppgift om kontonummer för
insättning på plusgiro eller clearing- och kontonummer för insättning på bank.

Kurserna anordnas under förutsättning att ett tillräckligt antal deltagare anmält sig.
Folkhögskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.
Om skolan måste ställa in en kurs, återbetalas inbetalda belopp. 

 

Languages