Det här är Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola är en plats för utveckling, lärande och skapande. På folkhögskolan får du lära dig mycket. Inte bara om det du lär dig på kursen – utan även en hel del om dig själv. Du arbetar tillsammans med andra men får ta mycket eget ansvar för ditt eget lärande.

Folkhögskolan är en utbildningsform som vänder sig till vuxna som är 18 år eller äldre. Någon övre åldersgräns finns inte.

På Gotlands folkhögskola finns möjligheten att få nya kunskaper och perspektiv så att livet kan ta en annan väg. Här får du möjlighet att välja väg och ta dig vidare i livet.

Vi tror att du lär dig mer och bättre om du vistas i en miljö där du blir sedd och får bekräftelse för den du är. Därför är det viktigt att vi har tid och utrymme att mötas. Folkhögskolan är trygg miljö där ingen lämnas utanför.

En skola – två orter

Gotlands Folkhögskola finns på två orter på ön – Hemse och Fårösund. På båda platserna erbjuder vi ett unikt kursutbud. 

Mer om skolan i Fårösund
Mer om skolan i Hemse

""

Vår förhoppning är att du här hos oss på folkhögskolan ska uppleva något alldeles unikt och att närheten till andra människor ska ge dig inspiration och skaparkraft.

Thomas Nilsson, rektor
 • Vårt uppdrag

  Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

  Folkhögskolorna har drivit demokratin i Sverige framåt i 150 år. De första folkhögskolorna startade redan 1868, när stora delar av befolkningen stängdes ute från det traditionella utbildningsväsendet. I början av 1900-talet startades allt fler folkhögskolor i takt med de växande folkrörelserna. Ända sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet.

  Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.

  Dessa är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
  • påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
  • i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
 • Hur vi jobbar

  Gemenskap

  Vi är och lär med varandra. På folkhögskolan ska alla ingå i en gemenskap med en känsla av trygghet och tillhörighet.

  Möten

  Vi skapar tid och förutsättningar för att mötas. Genom att möta andra i samtal och reflektion stärker vi varandra.

  Mångfald & inkludering

  Vi är olika och inser att det är vår styrka. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper.

  Nyfikenhet

  Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga - ökar vi vår kunskap och växer som människor.

  Delaktighet

  Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. Känslan av att kunna påverka och vara delaktig ger förutsättningar för engagemang, energi och dynamik.

  Frihet

  Vi är fria att prova nytt. Vi måste inte göra allt som det alltid har gjorts. Alla växer med frihet och ansvar.

 • Vår historia

  Gotlands folkhögskola startade 1876. De första åren hölls undervisningen vid Isums i Atlingbo mitt på Goltand.

  1881 flyttade skolan till Hemse. Först i lånade lokaler och sedan 1891 i egen byggnad där den ännu huserar. 

  2004 etablerade sig skolan också i Fårösund.