Skip to main content

Kostnader

Allmänna kostnader

All undervisning på Gotlands folkhögskola är kostnadsfri.
Däremot betalar alla deltagare en obligatorisk deltagaravgift. 

  • Deltagaravgift utan lunch: 580 kr /månad

  • Deltagaravgift med lunch 5 dagar/vecka: 1 880 kr /månad

Deltagaravgiften täcker:

  • Olycksfallsförsäkring, information om olycksfallsförsäkringen (PDF, 420 kB)
  • Visst skolmaterial, som kopiering, stratkit med block och penna
  • Vissa skolgemensamma resor och utflykter 
  • Vissa skolgemensamma luncher under temadagar och utflykter
  • Festmåltider (som avslutning och julbord)
  • För- och eftermiddagskaffe varje dag

Boendekostnader

Som deltagare har du möjlighet att bo på skolan. Kostnaden varierar mellan våra två skolor och olika boendeformer. Se respektive skola för kostnader.

Observera att deltagaravgiften är inkluderad i boendekostnaden. 

Boendekostnader i Fårösund
Boendekostnader i Hemse

Övriga kostnader

Ytterligare kostnader kan förekomma på vissa linjer för exempelvis material och studieresor. Du hittar informationen under Kostnader på respektive linjes sida.