09-06-2020

Sommarhälsning

Till alla medarbetare på folkhögskolan

Vi vill börja med att tacka er alla för de fantastiska prestationer ni genomfört, de extraordinära insatser ni gjort under svåra omständigheter. Ni har utfört ett otroligt och mycket bra arbete!

Verksamhetsåret 2019/2020 kommer att gå till historien som ett av de mest omtumlande och arbetsamma i Gotland folkhögskolas historia.

Samma verksamhetsår har vi tvingats till kraftiga besparingar och därefter anpassning till pandemins begränsningar och införandet av distansstudier.

Några av våra medarbetare slutar nu vid halvårsskiftet eller tvingas byta arbetsplats. Det innebär att när vi skall starta upp i höst så är vi en kraftigt reducerad medarbetarstab.

Andra medarbetare byter arbetsuppgifter efter att sparbetinget gjort att linjen eller verksamheten blivit kraftigt beskuren.

De linjer som vi särskilt sörjer och kommer att sakna är Livskraft i Hemse och Ella Music-utbildningen i Fårösund. Båda två är och har varit unika utbildningar som utvecklats på skolan under många år. Vi saknar naturligtvis också våra deltidskurser. Men framförallt kommer vi att sakna er, engagerade och duktiga medarbetare som inte kommer att jobba kvar, vi kommer att sakna men vill tänka på alla fina och glada minnen vi har gemensamt.

När vi läser resultaten från deltagarenkäten blir vi både stolta och glada !

Ni som medarbetare på folkhögskolan har ibland en svår uppgift, men samtidigt också spännande och ibland glädjande.

Svaren i enkäten visar på en mycket stor nöjdhet bland en överväldigande majoritet av våra deltagare.

På folkhögskolan arbetar vi utefter två kunskapslinjer. Det innebär att uppgiften inte enbart handlar om kunskapsförmedling och erfarenhetsöverföring. Det handlar också i väldigt stor utsträckning om att få enskilda personer att fördjupa sina egna insikter, om att växa och utvecklas som människa, bli medveten om sina egna personliga förutsättningar och våga bejaka dessa.

Man kan benämna de två kunskapslinjerna som observationskunskap och insiktskunskap, den ena synlig och möjlig att kvantifiera och kanske t.o.m. sätta ämnesbeteckning på.

Den andra framträder i relationen med andra och med omvärlden. Den förutsätter att tillit och personlig relation upprättas och ett ömsesidigt utbyte kan ske.

Vi vågar påstå att ni har gjort ett fantastiskt arbete! Stor nöjdhet och både kunskap och insikt har fördjupats under året, trots de svåra förutsättningarna.

Nu vill vi önska er alla en riktigt skön och rik sommar, där ni hittar såväl vila som inspiration.

Skolledningen genom Thomas Nilsson, rektor

bilvägramblåeld ramFiskargränd ramhelgumannen ram

vallmo ram