28-10-2020

Internationella dagen

Måndagen 9 november så anordnas Internationella dagen. Skillnaden från tidigare år är att programmet är mindre omfattande och allt sker digitalt.

 

Med anledning av att FN:s konvention om barns rättigheter blivit svensk lag i år så är temat just BARN. 

På facebooksidan har programinslag redan börjat publiceras och de inslag som sker i realtid spelas in och ligger kvar ett par veckor efter den 9 november.

Tre programpunkter kommer att sändas i realtid via zoom:

10.30 –11.40:  Ylva Mårtens berättar utifrån boken Vi måste börja med barnen. Titta på zoomsändning med Ylva Mårtens.

13.15 –14.15:  Karolina Göranzon och Ola Mattsson berättar om Rädda Barnens arbete i Mellanöstern.Titta på zoomsändning om Rädda barnens arbete. 

14.45 –15.45:  Palle Paulsen från Clowner utan gränser berättar och framträder. Titta på zoomsändnin med Palle Paulsen. 

 

Hela programmet och ytterligare information finns på facebook.com/internationelladagenihemse