Studeranderätt

Gotlands folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om du anser att du som deltagare inte har fått det som skolan utlovat kan du vända dig till det studeranderättsliga rådet (FSR). De kan hjälpa dig att få ditt ärende prövat.
Detta gäller dig som haft folkhögskolekurser längre än 15 dagar. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att du lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.