Huvudman

Region Gotland är huvudman för folkhögskolan och skolan ingår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för Gotlands folkhögskola och förvaltar ansvaret för ekonomin och verksamheten. Ytterst är kommunstyrelsen ansvarig för skolans verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden är parlamentariskt sammansatt och har ansvar för verksamheten och ekonomin. Rektor har ansvar för att verkställa nämndens beslut.

Du hittar ordinarie ledamöter mandatperioden 2019-2022 här!