Image

Om Gotlands Folkhögskola

Ibland vill man något mer med sitt liv än att gå i sina upptrampade fotspår. Man står inför ett vägskäl och vill välja en ny riktning på sin tillvaro.

På Gotlands folkhögskola finns möjligheten att få nya kunskaper och perspektiv så att livet kan ta en annan väg.

Här får du möjlighet att välja väg och ta dig vidare i livet. Vi ger dig ökade livschanser genom en god plattform av bildning oavsett var i livet du befinner dig.

Vi uppmuntrar våra deltagares drömmar och visar på vägbyten i en inkluderande läromiljö där den gotländska naturen, vällagad mat och ett tryggt boende skapar delaktighet, gemenskap och lugn att fortsätta växa och utvecklas.

Vi vet att människor lär sig på olika sätt och olika lärstilar passar olika människor. Därför har vi utvecklat en stor verktygslåda på folkhögskolan som vi plockar ur – så att du får prova på olika sätt att lära. Vi lär inte ensamma – utan tillsammans! 

Image

Gotlands folkhögskola startade 1876. De första åren hölls undervisningen vid Isums i Atlingbo mitt på Goltand. 1881 flyttade skolan till Hemse där den ännu huserar. Sen 2004 finns skolan också i Fårösund. För dig som vill bo på skolan finns möjlighet till internatboende på båda skolorna. 

Läs mer om skolan i Fårösund.

Läs mer om skolan i Hemse. 

Image
Image

Skolans värdegrund

Gemenskap
Vi är och lär med varandra. På folkhögskolan ska alla ingå i en gemenskap med en känsla av trygghet och tillhörighet.

Möten
Vi skapar tid och förutsättningar för att mötas. Genom att möta andra i samtal och reflektion stärker vi varandra.

Mångfald & inkludering
Vi är olika och inser att det är vår styrka. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper.

Nyfikenhet
Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga - ökar vi vår kunskap och växer som människor.

Delaktighet
Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. Känslan av att kunna påverka och vara delaktig ger förutsättningar för engagemang, energi och dynamik.

Frihet
Vi är fria att prova nytt. Vi måste inte göra allt som det alltid har gjorts. Alla växer med frihet och ansvar.

Image

Vårt uppdrag

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Folkhögskolorna har drivit demokratin i Sverige framåt i 150 år. De första folkhögskolorna startade redan 1868, när stora delar av befolkningen stängdes ute från det traditionella utbildningsväsendet. I början av 1900-talet startades allt fler folkhögskolor i takt med de växande folkrörelserna. Ända sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet.

Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.

Dessa är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
  • påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
  • i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.