Image

Studeranderätt

Gotlands folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om du som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till det studeranderättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat.
Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.