gfhs logotype c

header studiefinansiering

Intyg, behörighet och studieomdöme

Grundläggande behörighet, Allmänna linjen

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskoleutbildningar och bygger på gymnasieskolans upplägg. Grundläggande behörighet har den som genomgått ett nationellt program eller har utbildning som motsvarar detta.

Ladda ner faktabladet om folkhögskolans nya behörighetsmodell!

För folkhögskolans del har Högskoleverket angett hur denna ”motsvarighet” ska se ut.

Grundläggande behörighet från folkhögskola innefattar dels ett kvalitativt krav (omfattning) som kan uppnås genom:

Tre år på folkhögskola eller

Två år på folkhögskola som bygger på ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet eller

Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Dessutom ska följande kurser ingå:
- Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
- Engelska 5 och 6
- Matematik 1a, b och c
- Samhällskunskap 1a1
- Naturkunskap 1a1
- Religionskunskap 1
- Historia 1a1

Varje år ska omfatta minst 30 veckors heltidsstudier.

Övriga behörigheter som ofta förekommer på Gotlands folkhögskola är dessutom:
- Matematik 2a, b och c
- Historia 1a2
- Naturkunskap 1a2
- Samhällskunskap 1a2
- Psykologi 1

Studieomdöme

På folkhögskola sätts ett samlat studieomdöme årligen som avser den studerandes förmåga att bedriva studier och syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

Till skillnad mot grund- och gymnasieskola ges inga enskilda betyg per kurs.

Bedömningen grundar sig på iakttagelser från så många bedömare som möjligt. På Gotlands folkhögskola innebär det att de lärare som den studerande haft under läsåret tillsammans sätter omdömet.

Slutligen är det skolan som sådan som är ansvarig för de avgivna studieomdömena. Dessa kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller annan instans utanför skolan.

På Gotlands folkhögskola ges studieomdömen endast på Allmänna linjen och den minsta omfattningen på studier är ett läsår.

Studieomdömena fördelas på olika skalsteg:

-          Utmärkt studieförmåga (4)

-          Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)

-          Mycket god studieförmåga (3)

-          God – Mycket god studieförmåga (2,5)

-          God studieförmåga (2)

-          Mindre god - God studieförmåga (1,5)

-          Mindre god studieförmåga (1)

Följande delar vägs in i begreppet studieförmåga:

-          Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

-          Förmåga till analys, bearbetning och överblick

-          Amibition, uthållighet och förmåga att organisera studier

-          Social förmåga

Läs mer om behörighetsgivning och omdömen på Folkbildningsrådets hemsida.

Under förutsättning att samtliga behörigheter är klara skickas behörighetsintyget inkl givet omdöme ut inom två veckor efter genomgången kurs.

Intygsgivning övriga kurser/linjer

På samtliga kurser/linjer får den studerande ett intyg över genomgången kurs där de olika delmomenten tillsammans med antal studietimmar finns angivna.

Detta intyg skickas till den studerande inom 30 dagar efter avslutad kurs. Möjlighet till snabbare handläggning finns om t ex intyget krävs vid ansökan till högre studier.

Viktig information om studieomdömen och antagning.se

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som folkhögskolestuderande själv skicka in ditt behörighetsintyg/studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa.

(Källa: www.folkhogskola.nu)

Languages