gfhs logotype c

header studiefinansiering

Studerande med brister i svenska språket

All undervisning sker på svenska men för att studerande med brister i svenska språket ska kunna tillgodogöra sig undervisningen har Gotlands folkhögskola möjlighet att ge extra stödundervisning i svenska språket.

Utifrån aktuellt behov sker bedömningen om vilken insats som är bäst för den studerande.

Languages