gfhs logotype c

header studiefinansiering

Studerandeinflytande

Gotlands folkhögskola arbetar medvetet och aktivt för studerandeinflytande i alla delar av verksamheten.

Vid skolstart läggs tid på att diskutera och manifestera folkbildningen och dess ideal där grunden är att all skolverksamhet ska ha sin utgångspunkt i de studerande och deras behov, förutsättningar och önskemål.

Deltagarnas förankring och delaktighet skapas i verksamheten bl a genom olika former av klassråd/linjeråd, kursråd, skolråd, boenderåd.

Dessa olika råd kan fungera olika år från år på grund av att många kurser är ettåriga och de studerande byts ut.

Varje termin görs en större enkätundersökning kring hur de studerande uppfattar deltagarinflytandet både i undervisning och på skolan i stort.

Languages