gfhs logotype c

header studiefinansiering

Folkhögskolans försäkringskydd

Från och med1 januari 2019 är det SVEDEA som är försäkringsbolag. Information om försäkringen kommer att länkas till Regionen Gotlands webb så snart försäkringsbrevet är helt klart. 

Du som studerar på Gotlands folkhögskola är olycksfallsförsäkrad genom Region Gotland och försäkringsgivaren Svedea.
Observera att försäkringen gäller endast för verksamhetstiden, inte för din fritid. Med verksamhetstid menas under aktiviteter ordnade av skolan, vill du även vara försäkrad för olycker under fritiden måste du själv teckna en egen försäkring.

Du behöver dock ha en egen hemförsäkring som dels täcker dina personliga saker, dels eventuella skader på folkhögskolans egendom.

Languages