gfhs logotype c

header studiefinansiering

Rutin vid disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder innebär att den studerande inte längre har rätt att gå kvar på skolan.

Detta kan ske om den studerande gör sig skyldig till något av nedanstående:

·         Trakasserier (sexuella, kön, religion, funktionshinder, mm)

·         Våldsamma handlingar

·         Missbruk av droger och eller alkohol

·         Upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja

påbörjad kurs. För att studierna ska anses fullföljda har

skolan riktmärket, minst 80% närvaro.

Åtgärder

En individuell åtgärdsplan upprättas som bl a

beskriver de överenskommelser som fattats mellan

den studerande själv och klasslärare, linjeledare/rektor.

Om denna åtgärdsplan inte följs av den studerande

beslutar rektor om förlorad rätt till studieplats.

Languages