Enter

En kurs på Allmänna linjen

Enter riktar sig i första hand till dig som har diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd och som är folkbokförd på Gotland.

Enter är en del av allmän kurs. Här kan du studera och läsa in grund- och/eller gymnasiebehörighet. Vi läser i lugnare tempo med färre ämnen och du får mer personalstöd. Det kan vara ett bra första steg att bo hemifrån.

För att studera på folkhögskolan ska du vara minst 18 år fyllda under det år som utbildningen startar.

Ansökan öppnar 1 december 2022

Hemse
100%
1-4 år

 • Kursinformation

  Plats: Hemse
  Studietakt: 100%
  Längd: 1–4 år
  Studiestödsnivå: Grundskole- eller gymnasienivå (A1)

 • Viktiga datum

  Kursstart:
  24 augusti 2023

  Sista ansökningsdag:
  30 april 2023

Om utbildningen

På Enter kan du komma igång med studier och vardagsliv på ett lugnt och tryggt sätt. Du kan få hjälp att skapa en fungerande vardag genom att gå på folkhögskolan. Det kan också vara första gången som du prövar att bo hemifrån.

Vilket skälet än är, kan den här kursen vara en nystart för dig. Här får du en chans att stärka både din självkänsla och ditt självförtroende.

Du kommer att gå i en klass med ungefär femton deltagare. Du studerar på heltid, mestadels med din egen klass. Schemat planeras så att det ska passa både dig och resten av gruppen. Praktik med handledning kan ingå i din individuella studieplan. Så långt som det är möjligt tar vi hänsyn till dina önskningar och behov.

Hos oss finns ett arbetslag av lärare och socialpedagoger som hjälper dig att hitta en fungerande studiesituation där du får växa och utvecklas som person. Förutom ämnesstudier i grupp kommer du att ha tillgång till individuella samtal, med syfte att stötta dig i studierna och i vardagen.

Studierna sker i Enters egna hus på skolans område i Hemse. Skoldagarna startar klockan 09.00 och avslutas omkring 15.00. Någon skoldag kan sträcka sig lite längre medan någon kan vara kortare.

Valbar profil: programmering

Är du intresserad av programmering och vill lära dig mer om ämnet? Då kan du välja programmeringsprofilen. Inga förkunskaper krävs, men du bör tycka att det är spännande och roligt med matematik och problemlösning. 

Du läser programmering utifrån den nivå och de kunskaper du har med dig. Du kommer att ha ämnet 4 timmar i veckan. Övrig tid studerar du tillsammans med övriga deltagare på Enter.

Målet med utbildningen

Målsättningen är att du som deltagare ska få möjlighet att skaffa dig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för högskolestudier.

Behörigheterna är motsvarande treårigt gymnasieprogram. Målsättningen är även att du ska få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Mer om Enter

Behörigheter och studieomdömen

Behörigheter

Efter årskurs 2 kan du vara klar med en del kurser som ingår i den grundläggande behörigheten för fortsatta studier.

Efter åk 3 kan din grundläggande behörighet vara helt klar tillsammans med de särskilda behörigheter som du kan behöva för att söka till högskola eller till olika yrkesutbildningar.

Behörighet till högskolestudier

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 kurser:

 • Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Matematik 1a, 1b eller 1c

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Historia 1a1

Behörighet till yrkeshögskola

För att få behörighet till yrkeshögskolan krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 7 kurser:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

Andra behörighetsgivande kurser som ofta förekommer hos oss är:

 • Matematik 2b och 3b

 • Historia 1a2

 • Historia 2

 • Naturkunskap 1a2

 • Naturkunskap 2

 • Samhällskunskap 1a2

 • Samhällskunskap 2

 • Psykologi 1

Mer om behörighet för att studera vidare på fokhogskola.nu

Studieomdömen

När du gått ett helt läsår får du ett studieomdöme. Det är folkhögskolans egen form för bedömning av deltagarnes förmåga till vidare studier.

Mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhogskola.nu

Gemensamt för alla linjer i Hemse

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan till exempel vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år.

Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym.

Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Det ingår också ett antal skolgemensamma obligatoriska hel- och halvdagar.

Ämnen som ingår

Kurserna på Enter är på grundskole- eller gymnasienivå. Du studerar ämnen som svenska, engelska, matematik, religion, samhällskunskap, naturkunskap och historia.

Vi har också hälsa/motion och uppföljning av studierna på schemat.

En dag i veckan har vi en särskild Enterdag som innebär allt från studiebesök på olika arbetsplatser till att lära sig söka jobb och bli mer medveten om sig själv i olika situationer.

 • En person sitter inne vid ett fönster och läser. Foto.
 • Tre personer står utomhus. Foto.
 • Två personer står framför en whiteboard och diskuterar kring ett matematikproblem. Foto.
 • Tre personer sitter runt ett bord. Två av dem spelar schack. Foto.
 • Fyra personer sitter kring ett bord med spel på. Foto.

Bra att veta

Ansökan

Du söker till Enter genom Schoolsoft. Du kommer dit genom Sök till Enter-knappen.

Detta ska du bifoga till din ansökan till Enter:

• Betyg

• Eventuellt arbetsbetyg/intyg 

• Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen

I ansökan kommer du att få kryssa i om du vill gå programeringsinriktningen eller inte. 

Om du vill hälsa på i skolan och se hur det funkar eller har frågor att ställa så går det bra att kontakta någon av lärarna nedan.

Mer information om ansökan.

Antagning

Vi tillämpar en löpande antagning och du kan bli kallad till intervju redan innan ansökningsperioden är slut. Intervjun kan antingen hållas på skolan eller över telefon.

Intervjun kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av studier, om dina planer inför framtiden och om din motivation. Samtidigt informerar vi om studierna här, om skolan och om studiefinansiering.

Besked om antagning sker löpande men senast i slutet av juni ska du ha fått besked. Eventuella restplatser kan erbjudas fram till kursstart.

Boende

För dig som vill bo på skolan finns ett internat med helpension. Du kan läsa mer om hur det funkar och vad det kostar under skolan i Hemse.

Det går också bra att bo på utanför skolan och att pendla till och från skolan.

Kostnader

Själva undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Alla som går på skolan betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vad som ingår i den avgiften och hur den betalas. 


Kontakt


Enter på Instagram