Allmän kurs

Allmän kurs finns för dig som vill få behörighet till vidare studier och ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du studera i lugn takt i en trygg miljö.

Vi erbjuder dig kunskaper som leder till allmänbildning och stärkt självkänsla. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du börjar där du står.

Ansökan öppnar 1 december 2022

Hemse
100%
1-3 år
 • Kursinformation

  Plats: Hemse
  Studietakt: 100%
  Längd: 1–4 år
  Studiestödsnivå: Grundskole- eller gymnasienivå (A1)

 • Viktiga datum

  Kursstart:
  24 augusti 2023

  Sista ansökningsdag:
  30 april 2023

Om utbildningen

Beroende på din skolbakgrund och eventuell arbetslivserfarenhet kan studietiden variera från ett upp till fyra år. 

I samband med din ansökan avgör vi i vilken årskurs du ska börja. Det beror på vilka studier och erfarenheter du har med dig.  

Din studietid kommer inte bara att föra med sig nya kunskaper. Mötet med andra, samtalen, funderandet, diskussionerna, upplevelserna – allt kommer du att ha nytta och glädje av i framtiden. Olika åldrar och livserfarenheter blandas. Vi lär av och med varandra.

På Allmän kurs arbetar flera socialpedagoger som kan ge dig extra stöd i dina studier.

Efter studier på grundskolenivå kan du bli behörig till att fortsätta studier på gymnasienivå. Efter studier på gymnasienivå kan du bli behörig till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala utbildningar.

Tänk på att folkhögskolan är en utbildningsform som inte ger gymnasiepoäng eller betyg. Folkhögskolan utfärdar istället ett behörighetsintyg och sätter studieomdöme.

Mer om behörighet på folkhögskola.nu

Målet med utbildningen

En av målsättningarna med att gå Allmän kurs är att du ska få behörighet till vidare studier på gymnasie- och/eller högskolenivå.

En annan målsättning kan även vara att få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Mer om allmän kurs

Baskursen

Baskursen motsvarar studier på grundskolenivå till och med årskurs 9.

Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret.

Du läser svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundskolenivå.

I studieplanen för baskursen finns även skapande verksamhet på schemat. Du får exempelvis prova på att jobba i olika material, färg och form.

Årskurserna 1, 2 och 3

Årskurserna 1, 2 och 3 motsvarar gymnasieskolans tre år. Vilken årskurs som är aktuell för just dig beror på din tidigare studiebakgrund, eventuell arbetslivserfarenhet och hur dina mål med utbildningen ser ut.

Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå.

I åk 1 har du skapande verksamhet. Som skapande verksamhet får du prova på att jobba i olika material, färg och form.

I åk 3 läser du psykologi 1 samt har "Forumtid" på schemat där vi jobbar med självkännedom, sociologiska perspektiv och alternativa studie- och yrkesvägar.

Behörigheter och studieomdömen

Behörigheter

Efter årskurs 2 kan du vara klar med en del kurser som ingår i den grundläggande behörigheten för fortsatta studier.

Efter åk 3 kan din grundläggande behörighet vara helt klar tillsammans med de särskilda behörigheter som du kan behöva för att söka till högskola eller till olika yrkesutbildningar.

Behörighet till högskolestudier

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 kurser:

 • Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Behörighet till yrkeshögskola

För att få behörighet till yrkeshögskolan krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 7 kurser:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

Andra behörighetsgivande kurser som ofta förekommer hos oss är:

 • Matematik 2b och 3b
 • Historia 1a2
 • Historia 2
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2
 • Psykologi 1

Mer om behörighet för att studera vidare på fokhogskola.nu

Studieomdömen

När du gått ett helt läsår får du ett studieomdöme. Det är folkhögskolans egen form för bedömning av deltagarnes förmåga till vidare studier.

Mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhogskola.nu

Gemensamt för alla linjer i Hemse

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan till exempel vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år.

Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym.

Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Det ingår också ett antal skolgemensamma obligatoriska hel- och halvdagar.

 • Fyra personer sitter vid bord i ett klassrum. Foto.
 • Glada personer sitter inomhus på stolar i en ring. Foto.
 • Två glada personer målar med klara färger på ett stort papper. Foto.
 • Två personer sitter och läser i läroböcker. Foto.
 • Klassrum med personer vid bord. Foto.

Bra att veta

Ansökan

Du söker till allmän kurs genom Schoolsoft. Du kommer dit genom någon av sök-knapparna ovan. 

Detta ska du bifoga till din ansökan till allmän kurs:

 • Betyg
 • Eventuellt arbetsbetyg/intyg 
 • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
 • Namn och telefonnummer till två referenspersoner

Det är viktigt att du gör din ansökan så komplett som möjligt.

Vi vill att du noggrant tar del av vår alkohol- och drogpolicy och är medveten om att du måste varit helt drogfri de senaste 12 månaderna före kursen startar.

Om du vill hälsa på i skolan och se hur det funkar eller har frågor att ställa så går det bra att kontakta oss.

Mer information om ansökan.

Antagning

Vi tillämpar en löpande antagning och du kan bli kallad till intervju redan innan ansökningsperioden är slut. Intervjun kan antingen hållas på skolan eller över telefon.

Intervjun kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av studier, om dina planer inför framtiden och om din motivation. Samtidigt informerar vi om studierna här, om skolan och om studiefinansiering.

Besked om antagning sker löpande men senast i slutet av juni ska du ha fått besked. Eventuella restplatser kan erbjudas fram till kursstart.

Boende

För dig som vill bo på skolan finns ett internat med helpension. Du kan läsa mer om hur det funkar och vad det kostar under skolan i Hemse.

Det går också bra att bo på utanför skolan och att pendla till och från skolan.

Kostnader

Undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Alla betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vilka kostnader som betalas av deltagare på folkhögskolan.


Kontakt