Etableringskurs

Etableringskursen är till för dig som är nyanländ i Sverige. 

Under sex månader läser du svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och yrkesorientering och deltar i folkhögskolans gemensamma aktiviteter.

Är du är intresserad av att gå kursen? Kontakta din arbetsförmedling. 

Hemse
100%
6 mån

 • Kursinformation

  Plats: Hemse
  Studietakt: 100%
  Längd: 6 mån

Om utbildningen

Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka som deltar i kursen och hur deras tidigare erfarenheter ser ut. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Etableringskursen riktar sig till dig  som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Personer med en kort utbildning sedan tidigare har företräde till kursen.

Etableringskurs på folkhögskola är studie- och arbetsförberedande. Insatsens främsta målgrupp är deltagare med kort utbildningsbakgrund som får möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Kursen söks via din arbetsförmedling. Är du är intresserad av att gå kursen kontakta din arbetsförmedling. Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss. 

Läs folkbildningsrådets folder om etableringskurs på folkhögskola (PDF, 275 kB)

Målet med utbildningen

Du som avslutar utbildningen får ett intyg. Det kan ligga till grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Målet är också att upprätta en plan för hur du ska fortsätta närma dig arbetsmarknaden.

Vad händer efter utbildningen?

Allmänna linjen baskursen

Kursen syftar till att ge grundskolebehörighet.

Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret.

Du läser svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundnivå, motsvarande högstadiet i grundskolan.

Du har också skapande verksamhet på schemat. Som skapande verksamhet får du exepelvis prova att måla och att arbeta med lera.

Du har också tillval där du kan välja något som särskilt intresserar dig. Innehållet kan växla mellan terminerna,

Läs mer om Allmänna linjen.

Allmänna linjen årskurserna 1, 2 och 3

Årskurserna 1, 2 och 3 är ett läsår vardera.

Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå.

I alla årskurser har du möjlighet att göra ett tillval med ett ämne som särskilt intresserar dig. Ämnena kan växla mellan terminerna.

I åk 1 har du skapande verksamhet. Som skapande verksamhet får du exepelvis prova att måla och att arbeta med lera.

I åk 3 har du "Forumtid" där frågor som gäller fortsatta vägval i livet, arbetsmarknad och möjliga studieval tas upp.

I åk 3 har du även möjlighet att välja till psykologi. 

Läs mer om Allmänna linjen.

SFI – svenska för invandrare

SFI – svenska för invandrare – erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI. Läs mer på SFI-sidan.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en ”prova på-kurs” som pågår under knappt en termin.

Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap.

Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar.

Läs mer på kurssidan.

Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen. 

 • Tre personer i ett klassrum vid bord. På väggarna hänger olika kartor. Foto.
 • Perosner ses sitta lutade över sina böcker i klassrum. Foto.
 • Tre personer sitter ute i höstkläder i solen mot en vägg. En skrattar. Foto.
 • En person sitter och läser i lärobok. Foto.

Bra att veta

Ansökan

Är du är intresserad av att gå etableringskursen? Kontakta din arbetsförmedling så hjälper de dig att söka. 

För att söka kursen måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsprogrammet eller har en etableringsplan. 

Boende

För dig som vill bo på skolan finns ett internat med helpension. Du kan läsa mer om hur det funkar och vad det kostar under skolan i Hemse.

Det går också bra att bo på utanför skolan och att pendla till och från skolan.

Kostnader

Själva undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Alla som går på skolan betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vad som ingår i den avgiften och hur den betalas. 

Kontakt

Porträtt. Illustration.

Diana Duckert Esklund

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.