Skip to main content

Etableringskurs

I dagsläget erbjuder vi inte Etableringskurs på Gotlands folkhögskola.

Läs mer om etableringskurs på folkbildningsradet.se

Om utbildningen

Etableringskursen är till för dig som är nyanländ i Sverige. 

Under sex månader läser du svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och yrkesorientering och deltar i folkhögskolans gemensamma aktiviteter.