Story Showrunner

Story Showrunner är ett projektår där du får leda arbetet som showrunner genom en hel produktion av en kortserie. Från arbetet i writers room, inspelningsplanering, inspelning till klippning och till färdig premiär.

En showrunner är den ledande producenten på en teveserie. En bra showrunner får teveserien att rulla på friktionsfritt, uppfyller tevekanalernas drömmar, navigera mellan de kreativa fallgropar som kan uppstå mellan tevekanaler och produktionsbolag, samtidigt som man ska hålla team och skådespelare nöjda, hålla budgetar och scheman och, framförallt, leverera en fantastisk slutprodukt.

Fårösund
100%
1 år
 • Kursinformation

  Plats: Fårösund
  Studietakt: 100%
  Längd: 1 år
  Studiestödsnivå: Gymnasienivå (A2)
  Antal platser: 1

 • Viktiga datum

  Kurstid:
  24 augusti 2023–7 juni 2024

  Sista ansökningsdag:
  30 april 2023

Om utbildningen

Showrunner är en unik, praktisk utbildning där du lär genom att göra. Showrunner tar endast in en deltagare per läsår. Under året som showrunner producerar du en kortserie om 6 avsnitt á 15 minuter.

Du börjar året med 3 månaders manusarbete med Story-deltagarna. Resterande tid spenderar du ihop med Film Crew och driver filmproduktionen framåt. 

Målet med utbildningen

Målet med projektåret är att ge en deltagare praktisk erfarenhet av att leda arbetet som konstnärlig ledare genom hela processen från writers room till premiär.

Story Showrunner Training Program, was hard work, long days, a lot of responsibility and a dash of anxiety. But I loved it.

As the Showrunner you get almost full approval on budget-and crew-decisions, you are responsible of leading process from the writers room and all the way to finished product.

It was a way for me to try things, to make mistakes, and to learn. It has given me practical tools to use in my screenwriting, and I am grateful of having been selected Showrunner in one of the few Showrunner Training programs in the world.

Jonatan Bökman, tidigare Story Showrunner

Mer om Showrunner

Vad du som Showrunner ska göra
 • Du ska skapa en kortserie på 6 episoder * 15 min. Serien ska ha få karaktärer på en begränsad arena.
 • Du kommer upp med koncept och skapar en säsongsbibel samt skriver pilotavsnittet.
 • Du ansvarar för manusförfattarna i Writersroom.
 • Du har övergripande ansvar tillsammans med linje producent för budgeten.
 • Du håller i casting.
 • Du är med och väljer och rekryterar externa regissörer, fotograf och klippare.
 • Du har övergripande ansvaret för den konstnärliga visionen under hela produktionen.
 • Du har ansvar för hela filmteamet.
 • Du ser till att deadline hålls och för premiär samt att slutprodukt kan levereras i tid för lansering.
 • Utöver det praktiska arbetet kommer du även att läsa pilotmanus och delta i föreläsningar och workshops på både Story och Film Crew.
Team managment

Ledare

Den största och viktigaste biten, bortsett från att få fram bra manus i tid, är att vara en bra team-ledare. 

Du ska vara ledaren i allt från writers room, förproduktion, och inspelning till efterarbetet. 

Du ska få teamet att växa. Du ska få alla att känna sig behövda och vilja göra sitt bästa för att historien ska kunna berättas på bästa tänkbara sätt. 

Det är viktigt att tänka på likabehandling och att ha en bra värdegrund. Det är viktigt att se alla som jämlikar oavsett om det är en assistent eller en A-funktion.

Det ska vara roligt, upplyftande och utmanande att gå till jobbet - för teamet och för showrunnern själv. 

Deligera

Du ska kunna delegera arbetet till andra, då du inte alltid kan göra allt. Det är viktigt att kunna vara tydlig och ge tydliga deadlines. Det är också viktigt att kunna ge frihet innanför ramarna. Det är dock viktigt att du tar det slutgiltiga beslutet i alla delar för att din vision blir som du tänkt dig. 

Film Crew

Det är viktigt att förstå att de i teamet är studenter. Krav ska ställas fast bör finnas en viss acceptans att det ändå är en utbildning och de även är där för att lära.

Writers room

En Showrunner ska se till att få fram högkvalitativa manus i tid.

Kunna förmedla en klar bild till de övriga manusförfattarna kring ditt koncept.

Som showrunner ska du skapa en series bible.

Leda arbetet i writers room och där förstå hierarkin som råder. Även om en showrunner har sista ordet bör en showrunner vara lyhörd och ha högt i tak när det gäller brainstorming processen. Lyssna och låt de övriga manusförfattarna få utrymme för sina ideer, Även om det i slutändan är en showrunners sista ord som gäller. Beslut måste tas oavsett om de är bra eller dåliga.

Arbetet ska börja på "the board." Där hela seriens avsnitt ska läggas upp. Här är det möjligt att pröva olika ideer innan manusförfattarna skriver episoderna, samt att showrunnern ska presentera/ pitcha epsioderna för Producenterna innan det går vidare till första manusversion.

När arbetet på "the board" är godkänt börjar arbetet med att skriva manus till varje episod. En showrunner har som uppgift att sätta deadlines. Läsa och ge notes/ feedback på manusförfattarnas manus. Vid varje större omskriving ska även producenterna läsa och ge feedback samt godkänna.

Detta fortsätter tills dess att alla manus har fått greenlight och eller tills deadline för att alla manus ska vara klara för produktion.

Budget/finansiering

Utifrån konceptet ska showrunnern tillsammans med Linje producent göra en uppskattningsvis budget och budgetera poster för exempelvis kostym, rekvisita eller specialeffekter. Budgeten som ska göras ska vara vad den faktiska kostnaden för serien skulle kunna tänkas bli. Sedan ska en finansieringsplan göras. Detta måste göras löpande och är även beroende av det arbetet som görs i writers room. Därför kommer budgeten färdigställas när arbetet i Writers room är klar.

Utifrån budget och vilken finansiering som finns kan det också tänkas göras crowdfunding eller olika försök till sponsring. Tänk på att delegera detta.

Förproduktion

Förmedla visionen

Du som showrunner ska förmedla din vision till filmteamet (studenterna på Filmcrew), samt för tilltänkta regissörer, fotografer och klippare. Detta kan inbegripa allt från att exempelvis välja vilket färgschema som du tänker att serien ska vara i, stilen på scenografin, rekvisita och kostym till den fotografiska formen. Försök att vara så visuell och tydlig som möjligt för att inte missförstånd uppstår.

Skådespelare

Som showrunner ska du finna de skådespelare du söker. Du ska lägga ut castingnotiser på olika plattformar och anordna casting - antingen med self tapes eller anordna en fysisk casting. Detta bör göras snarast möjligt, eller så snart du vet antalet karaktärer eftersom det är ett omfattande och tidskrävande uppdrag. När skådespelarna är valda ska du skriva avtal med dessa.

A-funktioner

Som showrunner ska du tillsammans med executiv producent rekrytera regissörer, fotografer, klippare och kompositör samt skriva avtal med dessa. Möten ska anordnas. Baserat på budgeten som showrunnern tillhandahåller så kan det också vara aktuellt att finna ljudläggare eller andra viktiga A-Funktioner. 

Budget/finansiering

Färdigställa budget och finansiering - se över crowdfunding och annan sponsring.

Inspelning

Du är som showrunner ansvarig att leda teamet och hålla stämningen på set. För skådespelarna är du den trygga punkten då regissörer kommer och går. Du har andra i teamet som självklart även de har detta ansvar - såsom FAD och de regissörer som rekryteras.

Du som showrunner måste ha stenkoll på hela projektet. Du vet vad varje scen och bild har för syfte i historien. Du vet därför också vilka som kan  strykas vid tidspress och du vet också om något behöver kompletteras.

Du som showrunner behöver inte vara på set och eller under tagning hela tiden. Du måste kunna prioritera din tid samt att kunna överllåta ansvar till de tilltänkta regissörerna och  fotograferna. Du är inte regissör på set. Du är bara där för att se att din vision förvaltas.

Dagstagningar/ klippning

Det kommer löpande att klippas så att  det snabbt går att se om en scen fungerar eller om något måste tas om. Därför måste du även vara i klipprummet tillsammans med en DiT/ Klippare. Du måste kontinuerligt titta på de tagningar som görs.

Efterarbete

Klippningen

Som showrunner ska du vara med vid klippningen och eller kontinuerligt seklippversioner för att vara med och ge feedback tillsammans med seriens executiva producenter. Du ska också kunna sätta deadlines för klipparen så att klippningen är klar i tid. Du måste se till att deadlines hålls

Ljudläggning och musik

Precis som med  klippningen  måste du kontunerligt ha en översyn över arbetet med ljudläggningen. Du behöver inte hänga över axeln hela tiden men måste kunna finnas tillhands. Du kommer också att se till att det finns filmmusik tills att ljudläggningen sker.

Trailer

En trailer ska klippas. 60 sek samt 2 sek

Pitch

Du kommer medverka vid den årliga pitchen där du ska kunna pitcha serien. 

Premiär

Du kommer att hålla i att en premiär ordnas enligt utsatt datum. Inbudningar ska skickas. Pressrelease ska göras. Serien ska färdigställas. Lokal för evenemanget ska hittas och bokas. 

Lärare och föreläsare på Story Showrunner

Arvid Unsgaard
Linjeledare och lärare på Story Academy


Tor Karlsson
Lärare och linjeledare på Film Crew


Tåmas Persson
Lärare på Film Crew


Paolo Vacirca
Lecturer, Instructor
Paolo Vacirca works as a screenwriter, executive producer, and story developer at the Scandinavian Content Group. He has worked as a development manager at AB Svensk Filmindustri. Paolo has written many scripts for assignments. He has wrung credits for Hypnotist, Abomination, and latest the horror movie Feed.


Karel Segers
Lecturer, Instructor
Karel Segers is a story consultant, writer, and producer. Karel is also a certified teacher whose lectures have inspired students worldwide. His clients include award-winning filmmakers, of which three Oscar nominees. He has writing credits for Danger Close.


Steve Mazur
Lecturer, Instructor
Mazur has taught screenwriting for the past ten years, including four years at AFI and five years with the Professional Writing Program at USC. He’s written or co-written scripts for Universal, DreamWorks, Warner Bros., MGM, Imagine, Paramount, Sony, CBS, A&E, Spike TV, and Disney, including LIAR, LIAR, and the latest ”The Philosophy of Phil.”


Paul Gulino
Lecturer, Instructor
Honing his skills through writing for the theater and practicing the craft as taught by Frank Daniel and Milos Forman, Screenwriting, he says, isn’t a craft you can learn from a book. ”The best way is to learn from someone who knows the craft, so you can see how theories can be applied to your work.”


Karen Janszen
Instructor
She teaches part-time at the AFI; her screenwriting credits include Mars, Dolphin Tale, Gracie, A Walk To Remember, The Matchmaker, And From The Earth To The Moon. Duma was named a top ten pick of 2005 by the LA Times.


Thomas Pemberton
Lecturer, Instructor
Professional Script Developer with a decade of experience working on all aspects of the script development process. Currently working as a Development Executive for Kevin DeWalt at Mind’s Eye Entertainment, He has also worked as a reader for BBC, Channel Four, STV, and HBO Europe.


William Rabkin
Lecturer, Instructor
Veteran TV writer/showrunner William Rabkin is the author of the best-selling Writing the Pilot and Writing the Pilot: Creating the Series. He is an associate professor of television writing. Twice nominated for the Edgar Award by the Mystery Writers of America, he is currently developing and writing a 12-episode thriller for Chinese television and consulting for a major Dutch production company.


Neil Landau
Lecturer, Instructor
Award-winning screenwriter and executive producer. He was also known as the author of”The TV Showrunner’s Roadmap” and ”screenwriters roadmap. Neil has taught at both UCLA and USC and was dean at UCLA.


Bob Schultz
Lecturer, Instructor
Bob Schultz has spent more than a decade as a screenwriter, producer, screenwriting professor, and organizer of more than 25 screenwriting conferences in Canada, the USA, and the UK. He has taught screenwriting, pitching, story structure, and independent producing in a dozen countries worldwide.


Jeff Kitchen
Lecturer, Instructor
Jeff has taught thousands of students from Broadway to Hollywood. Jeff was classically trained as a playwright in the works of Aristotle and the legendary Broadway script doctor, W.T. Price, who, in the early 1900s, established the world’s only playwriting school. Price instructed twenty-eight students, and twenty-four of them had hits on Broadway. So why wasn’t everyone studying him? Price’s complex techniques and thinking processes were not easily understood.


José Silerio
Lecturer
José Silerio, a screenwriter who served as Blake Snyder’s Development Director, has been integral to the success of Blake’s workshops and classes as he worked alongside Blake schooling writers in the Cat! Method. “José is my right-hand man when it comes to script consultations.”– Blake Snyder.


Jen Grisanti
Lecturer
International speaker Jen Grisanti is an acclaimed Story/Career Consultant at Jen Grisanti Consultancy Inc., a Writing Instructor for Writers on the Verge at NBC, and a former 12-year studio executive, including VP of Current Programming at CBS/Paramount. Grisanti started her career in 1992 as an assistant to Aaron Spelling. She covered all Spelling’s shows, including Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Charmed, Medium, Numbers, NCIS, 4400, and Girlfriends.


Chris Vogler
Lecturer
Chris is a Hollywood development executive, screenwriter, author, and educator, best known for working with Disney and his screenwriting guide, The Writer’s Journey: Mythic Structure For Writers, from 2007.

Gemensamt för alla linjer i Fårösund

Varje torsdag så hyr folkhögskolan Fårösunds idrottshall. Där ses vi, både deltagare och personal, för att röra på oss tillsammans. Några favoriter det senaste året har varit rundbadminton och fotboll.

Är tillräckligt många intresserade så hyr vi även gärna simhallen i samma byggnad, så att vi alla kan få tillgång till den en timme varje måndag.

Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Det ingår också ett antal skolgemensamma obligatoriska hel- och halvdagar.

 • En grupp människor samlade kring en kamera. Foto.
 • Närbild. Manuspapper och bärbar dator på ett bord. Foto.

Bra att veta

Ansökan

För att kunna söka till Showrunner måste du ha tidigare dokumenterad erfarenhet av manusförfattande samt produktion. Antagningen sker i två steg – kommer du vidare till steg två tillkommer fler arbetsprover. 

I din ansökan till Story, ska du bifoga:

 • CV och betyg eller kursintyg från tidigare utbildning.
 • Eventuella arbetsbetyg/-intyg, exempelvis rekomendationsbrev på max en A4.
 • ​Personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig att leda arbetet som showrunner.
 • En logline samt onepager på tänkt koncept. Du söker med ett koncept till kortserie. Serien ska vara 6 episoder á 15 min. Serien ska ha få karaktärer på en begränsad arena.

Sammanställ arbetsproverna i en pdf med sidnumrering. Namnge dokumentet med ditt namn samt personnummer. 

Mer information om ansökan.

Kommer du vidare till steg två ska du skicka in:

 • En logline/ paragraf för varje episod.
 • Ett manus på första episoden.
Antagning

Efter att ansökningstiden gått ut görs ett urval av sökande som intervjuas via onlinevideo. Vid intervjun kan du även få göra ett muntligt prov för att se dina kunskaper och din erfarenhetsnivå.

Besked om antagning ges i månadsskiftet maj–juni.

Boende

Som deltagare på Gotlands folkhögskola erbjuds du boende på vårt internat. Läs mer om boendet och vad det kostar på skolan i Fårösund.

Kostnader

Undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri.

Kostnad för litteratur, resor, förbrukningsmaterial och teknik betalas av dig som deltagare. För  Showrunner är den kostnaden 6 000 kr/läsår.

Alla betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vilka kostnader som betalas av deltagare på folkhögskolan.


Kontakt

Porträtt. Illustration.

Arvid Unsgaard

Linjeledare och lärare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-438 09 26