Internationella dagen

Vad är Internationella dagen?

Internationella dagen är ett årligt återkommande evenemang som hålls i november, måndagen i vecka 46. Kulturinslag, samtal, utställningar, bokbord och föreläsningar ger möjligheter för intresserade i och utanför skolan att mötas kring intressanta frågeställningar.

Dagen arrangeras av ett femtontal lokala organisationer. Vid ett par tillfällen har dagen genomförts med stöd även från det folkbildningsgemensamma demokratiinitiativet #ViMåstePrata.

Vi är en del av världen även om detta inte är något vi tänker på varje dag. 2008 när Internationella dagen första gången genomfördes ville vi påminna oss om det och vår övergripande tanke blev därför att ta världen till Hemse. Genom åren har ett brett och mångskiftande program presenterats. Från 2015 och framåt har varje år ägnats åt ett eget tema men alltid med det internationella perspektivet närvarande.

Numer tar vi världen inte bara till Hemse utan också till Klintehamn. Nästa gång blir måndagen den 14 november 2022.

Elever från Högbyskolan illustrerar årligen Internationella dagen.

 • ""
  Affisch från 2008
 • ""
  Affisch från 2009
 • ""
  Affisch från 2010
 • ""
  Affisch från 2011
 • ""
  Affisch från 2012
 • ""
  Affisch från 2013
 • ""
  Affisch från 2014
 • ""
  Affisch från 2015
 • ""
  Affisch från 2016
 • ""
  Affisch från 2017
 • ""
  Affisch från 2018
 • ""
  Affisch från 2019
 • ""
  Affisch från 2020
 • ""
  Affisch från 2021

Tidigare teman

2021:  Kvinnor och demokrati (live och digitalt) 

2020: Barn (helt digitalt program)

2019: Hopp om en framtid i ett annat klimat

2018: Vi måste prata

2017: Mänskliga rättigheter

2016: Migration – Integration – Möten

2015: Krig – Flykt – Medmänsklighet – Solidaritet

Internationella dagen i media

2021

2019

2015

2014

2013

2012

2011