Internationella dagen

– Kan jag hjälpa till, världen?

Internationella dagen 2022

Sedan 2008 har vi varje år tagit världen till Hemse och gjort en dag i november till en internationell dag med ett stort antal programpunkter. De senaste åren har vi också haft program i Klintehamn. 
I år ses vi på:

 • Gotlands folkhögskola, klockan 13.00–18.00
 • Hemsegården, klockan 18.30–20.00
 • Klintehamns bibliotek, klockan 18.30–21.00

Årets tema talar för sig själv: Vad kan du – ensam eller tillsammans med andra – göra för att hjälpa världen?

Klimatet, kriget, energikrisen – det kan kännas som att världsläget är rätt hopplöst. Men det finns saker vi kan göra för att förbättra och det finns de som redan jobbar för en bättre värld. Den här dagen får du möjlighet att möta och inspireras av föreläsare och workshophållare från små och stora organisationer. 

Du kan bland annat få veta mer om 

 • Vem betalar priset för våra klimatvänliga produkter? 
 • Svenskbyborna – historik fram till dagens situation
 • Informationspåverkan och desinformation i vår tid 

Och mycket mer.

Du hittar alla programbunkter i Program för Internationella dagen 2022 (PDF, 718 kB)

Vad är Internationella dagen?

Internationella dagen är ett årligt återkommande evenemang som hålls i november, måndagen i vecka 46. Kulturinslag, samtal, utställningar, bokbord och föreläsningar ger möjligheter för intresserade i och utanför skolan att mötas kring intressanta frågeställningar.

Dagen arrangeras av ett femtontal lokala organisationer. Vid ett par tillfällen har dagen genomförts med stöd även från det folkbildningsgemensamma demokratiinitiativet #ViMåstePrata.

Vi är en del av världen även om detta inte är något vi tänker på varje dag. 2008 när Internationella dagen första gången genomfördes ville vi påminna oss om det och vår övergripande tanke blev därför att ta världen till Hemse. Genom åren har ett brett och mångskiftande program presenterats. Från 2015 och framåt har varje år ägnats åt ett eget tema men alltid med det internationella perspektivet närvarande.

Numer tar vi världen inte bara till Hemse utan också till Klintehamn. Nästa gång blir måndagen den 14 november 2022.

Elever från Högbyskolan illustrerar årligen Internationella dagen.

 • ""
  Affisch från 2008
 • ""
  Affisch från 2009
 • ""
  Affisch från 2010
 • ""
  Affisch från 2011
 • ""
  Affisch från 2012
 • ""
  Affisch från 2013
 • ""
  Affisch från 2014
 • ""
  Affisch från 2015
 • ""
  Affisch från 2016
 • ""
  Affisch från 2017
 • ""
  Affisch från 2018
 • ""
  Affisch från 2019
 • ""
  Affisch från 2020
 • ""
  Affisch från 2021

Tidigare teman

2021:  Kvinnor och demokrati (live och digitalt) 

2020: Barn (helt digitalt program)

2019: Hopp om en framtid i ett annat klimat

2018: Vi måste prata

2017: Mänskliga rättigheter

2016: Migration – Integration – Möten

2015: Krig – Flykt – Medmänsklighet – Solidaritet

Internationella dagen i media

2021

2019

2015

2014

2013

2012

2011