Skip to main content

Svenska för invandrare – SFI

I dagsläget erbjuder vi inte SFI på Gotlands folkhögskola.
Region Gotland erbjuder SFI på vuxenutbildningen i Visby. 

Om utbildningen

Svenska för invandrare, SFI, är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.