Svenska för invandrare – SFI

Svenska för invandrare, SFI, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI. 

På utbildningen får du lära dig grunderna i att prata, läsa och skriva svenska. Du får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg.

Är du är intresserad av att gå kursen? Sök via gotland.se eller kontakta linjeledare Anki Karlsson.

Hemse
100%
1-3 år

 • Kursinformation

  Plats: Hemse
  Studietakt: 100%
  Längd: 6 mån

Om utbildningen

Svenska för invandrare, SFI, är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

Svenska för invandrare är inte en folkhögskolekurs utan är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Det är därför kommunen som avgör om en studerande har rätt till och behörighet för att studera på SFI.

All undervisning är gratis, men liksom på våra andra utbildningar betalar du en deltagaravgift (se kostnader). 

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss på folkhögskolan. 

Målet med utbildningen

Målet är att du ska få förutsättningar att utveckla:

 • din förmåga att läsa och skriva svenska
 • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang

 • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer

 • ett gott uttal

 • insikter i hur man lär sig språk

 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling

 • din förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation

 • din förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Fortsätt på folkhögskola efter SFI

Allmänna linjen baskursen

Kursen syftar till att ge grundskolebehörighet.

Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret.

Du läser svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundnivå, motsvarande högstadiet i grundskolan.

Du har också skapande verksamhet på schemat. Som skapande verksamhet får du exepelvis prova att måla och att arbeta med lera.

Du har också tillval där du kan välja något som särskilt intresserar dig. Innehållet kan växla mellan terminerna,

Läs mer om Allmänna linjen.

Allmänna linjen årskurserna 1, 2 och 3

Årskurserna 1, 2 och 3 är ett läsår vardera.

Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå.

I alla årskurser har du möjlighet att göra ett tillval med ett ämne som särskilt intresserar dig. Ämnena kan växla mellan terminerna.

I åk 1 har du skapande verksamhet. Som skapande verksamhet får du exepelvis prova att måla och att arbeta med lera.

I åk 3 har du "Forumtid" där frågor som gäller fortsatta vägval i livet, arbetsmarknad och möjliga studieval tas upp.

I åk 3 har du även möjlighet att välja till psykologi. 

Läs mer om Allmänna linjen.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en ”prova på-kurs” som pågår under knappt en termin.

Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap.

Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar.

Läs mer på kurssidan.


 • Tre personer sitter ute i höstkläder i solen mot en vägg. En skrattar. Foto.
 • Perosner ses sitta lutade över sina böcker i klassrum. Foto.
 • Tre personer i ett klassrum vid bord. På väggarna hänger olika kartor. Foto. Perosner ses sitta lutade över sina böcker i klassrum. Foto. Tre personer sitter ute i höstkläder i solen mot en vägg. En skrattar. Foto. En person sitter och läser i lärobok. Foto.
 • En person sitter och läser i lärobok. Foto.

Bra att veta

Behörighet

För att läsa sfi på Gotland ska du:

 • vara folkbokförd på Gotland

 • ha ett svenskt personnummer

 • sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

 • vara minst 16 år. Är du mellan 16 och 19 år och inte har en gymnasieexamen ska du vända dig till gymnasieskolan.

Boende

För dig som vill bo på skolan finns ett internat med helpension. Du kan läsa mer om hur det funkar och vad det kostar under skolan i Hemse.

Det går också bra att bo på utanför skolan och att pendla till och från skolan.

Kostnader

All undervisning på SFI är gratis.
Som deltagare på SFI är du inte berättigad till CSNs lån eller bidrag.

Alla som går på skolan betalar en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om vad som ingår i den avgiften och hur den betalas. 

Kurstider

SFIs kurser startar löpande under hela året.

Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.


Kontakt

Porträtt. Foto.

Diana Duckert Esklund

Linjeledare 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad är en folkhögskola?