Skip to main content

Svenska från dag ett

I dagsläget erbjuder vi inte Svenska från dag ett på Gotlands folkhögskola.

Läs mer om Svenska från dag ett på folkbildningsradet.se

Syfte och mål med kursen

Syftet är att du ska få en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering.

Målet är att du ska få stärkta kunskaper i svenska språket och om samhället samt en ingång till deltagande i samhälls- och arbetslivet.